Бухгалтерский учет операций с использованием платежных карт

контроль за їх урегулюванням здійснюються відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації безготівкових розрахунків, валютного регулювання та правил міжнародних платіжних систем.

Якщо за проведеною операцією з використанням платіжної картки надійшло опротестування клієнта, то списання та зарахування таких сум здійснюється згідно з правилами відповідної платіжної системи, нормативно-правовими актами Національного банку України.

За здійснення розрахункових операцій з використанням платіжних карток установлюється комісійна винагорода (комісійні). Комісійні поділяються на загальносистемні та банківські.

Загальносистемні комісійні встановлюються відповідною платіжною організацією централізовано.

Банківські комісійні встановлюються банками і є предметом їх фінансової політики під час визначення тарифів за банківські послуги.

1. У бухгалтерському обліку в разі сплати та/або одержанні банком комісійних за одноразові послуги за розрахунковими операціями з використанням платіжних карток відображаються на відповідних рахунках доходів та витрат:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших бан­ках»;

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

Д-т 2605 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;

Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;

К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках»;

одержання комісійних в іноземній валюті:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

Д-т 2625 «Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками»;

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

на суму гривневого еквівалента валютної комісії:

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках»;

на суму сплачених комісійних банком:

Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»

К-т коррахунка;

на суму сплачених комісійних в іноземній валюті:

Д-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т коррахунка;

на суму гривневого еквівалента комісійних:

Д-т 7100 «Процентні витрати за коштами до запитання інших банків»;

К-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів».

Нарахування банком комісійних за надані послуги здійснюється така проведення:

Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»;

К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках».

2. Нарахування банком комісійних в іноземній валюті:

на суму комісійних в іноземній валюті:

Д-т 3570 «Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування»;

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

на суму гривневого еквівалента комісійних:

Д-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

К-т 6110 «Процентні доходи за коштами до запитання в банках».

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>