Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Демографические проблемы и экология

селах було знищено від 5 до 10 (2П'І мільйонів дівчаток. Ситуацію було виправлено тотальним контро­лем за пологами.

Для зміни стратегічних підходів батьків до планування сім'ї, як виявилося, надто мало початків загальної письменності і закликі* іноземних вчених до "поміркованості у відтворенні". Аналізуючи но­вітню історію багатьох країн, переконуємося: головним поштовхом для початку зменшення кількості пологів на одну жінку є її цілкови­та впевненість у тому, що ризик втратити дитину набагато меншим від імовірності досягнення нею дорослого віку. Для усвідомлення більшістю людності аграрних країн цієї обставини, як виявилося, необхідно було від 30 до 50 років!

Для успішного здійснення планування сім'ї потрібне ще й матеріальне забезпечення у формі прийнятних для конкретного етносу засобів запобігання вагітності. Тут проблемою стало поширення необхідних для цього знань, а не виробництво медикаментів. Лише лічені країни, що розвиваються, з самого початку взяли щонайактивнішу участь у спробах загальмувати демографічний вибух. Здебільшого, отримавши незалежність, країни були охоплені політичною нестабіль­ністю, їхнє керівництво найчастіше вирішувало особисті питання, не піклуючись про демографічні проблеми.

Дві наддержави (СРСР і США) займалися перекуповуванням про­дажних клік у країнах "третього світу" для поповнення складу свого "ідеологічного табору", торгівлею зброєю, підштовхуючи своїх про­теже до зведення застарілих рахунків, про джерела яких часто свідчи­ли лише легенди.

Нині відомо, що значна частка вини у надзвичайних масштабах демографічного вибуху в екс-колоніях лежить на тих розвинених краї­нах, до сфери впливу яких входили ці місцевості. Так і не спромігшись забезпечити в них справді високий рівень освіченості, достатній для самоорганізації суспільства на раціональних засадах, порядна частина на колоніальної адміністрації з найкращих гуманістичних міркувань зуміла таки ліквідувати основні причини надмірної (хоч і цілком при­родної) дитячої смертності! Не одиниці, а сотні мільйонів додаткових землян з'явилися завдяки такій швидкій і дешевій операції, як щеплен­ня проти захворювання на віспу. Лише у 2-3 рази відрізнялася дитя­ча смертність у найглухіших куточках Африки чи Азії від її рівня у більшості республік колишнього Радянського Союзу.

Нині масштаби участі великої групи найрозвиненіших держав світу в розв'язанні демографічних проблем аграрних країн вочевидь недостатні. Експерти вважають, що така політика Е стратегічною помилкою. Вона не тільки вкрай утруднить вирішення глобальних екологічних проблем, а й найближчим часом загрожуватиме початком розколу світу на "Північ" і "Південь", які ворогуватимуть через поділ світових ресурсів. 

1 2 3

Похожие работы