Дипломатическая переписка как средство международной коммуникации

/ Посол / пане Повірений у справах" - "(Dear) Mr. / Mrs. Minister / Ambassador / Mr. Charge d'Affaires", чи "Ваша Високосте" - "Your Excellency" (BE) / "Excellency" (AE) (також у звертаннях до президента);

б) звертання до всіх інших дипломатичних представників: "Пане / Пані" - "Sir / Madam";

в) до монархів: "Ваша Величносте" - "Your Majesty";

г) до Папи Римського та Константинопольського Патріарха: "Ваша Святосте" - "Your Holiness"; ґ) звертання до кардинала: "Ваше Преосвященство" - "Your Eminence";

д) звертання до східних патріархів: "Ваше Блаженство" - "Your Beatitude".

Зрозуміло, що і звертання, і заключний комплімент повинні відповідати змістові листа, його загальному тону.

Отож, листування ведеться між суверенними державами, іншими повноправними суб'єктами міжнародного права та їх повноважними представниками. Воно вимагає чіткого врахування правової рівності партнерів, взаємної поваги та коректності. Характерною рисою дипломатичної кореспон­денції є дотримання особливих норм міжнародно-правового характеру, протокольних вимог, уста­лених звичаїв та традицій.

 


Література

1. Борисенко 1.1., Євтушенко Л. І., ДайнекоВ. В. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції: Навч. посіб.— 2-ге вид.— К.: Логос, 1999.— 416 с.

2. Віденська Конвенція про дипломатичні зносини.— http://kimo.univ.kiev.ua/DKS/08.htm.

3. Віденська Конвенція про консульські зносини.— http://zakon.rada.gov.ua.

4. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю. П. Клюкина, В. В. Пастоева, Г. И. Фомина.— Изд. 2.— M.: Междунар. отношения, 2003.— 416 с.

5. Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посіб.— К.: Либідь, 1998.— 248 с.

6. Дипломатическая служба: Уч. пособ.- М.: РОССПЭН, 2002.- 688 с.

7. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету.— К.: УНВЦ "Рідна мова", 2003.-479 с.

8. Пазинич О. М. Фактори адресата у дипломатичному листуванні // Мовознавство- 2001.- № 2.- С. 48-55.

9. Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия — наука и искусство: Курс лекций.- 20-е изд., доп.- М.: Междунар. отношения, 2003.- 576 с.

10. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.— К.: Довіра, 2003.— 623 с.

 

1 2 3 4