Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

редакції від 02.07.2012р.Постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000р., в редакції від 22.08.2013р.

10. Постанова КМУ «Про затвердження переліку необхідних документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 04.07.2001р., в редакції від 17.01.2014р.

11. Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 30.03.2012р.

12. Береславський С. Ліцензування деяких видів господарської діяльності: здобутки і проблеми / С.Береславський // Економічні реформи сьогодні. – 2001.

13. Гайворонський В.М., Жулеман В.П. Господарське право України. – Х.: «Право», 2005.

14. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. Господарське право України: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: МАУП, 2005.

15. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Господарське право: Навч.пос. – К.: Кондор, 2003

16. Задихайло Д.В., Пашкова В.М. Господарське право. – Х.: «Право», 2012.

17. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій. – Х.: «Право», 2008.

18. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право України: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2012.

19. Саніахметова Н.О. Господарське право України. – Х.: «Одісей», 2005.

20. Шишка Р.Б. Підприємницьке право України. – Х.: «Еспада», 2000.

21. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2012.

22.  http://www.goncharovv.com/licensing96.html

23.  http://lcg.net.ua/uk/licences/other

24.  http://www.licinfo.com.ua/uk/litsenzirovanie-2.html

25. http://studentu5.com/index.php?work=404


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14