Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Понятие иммунитета государства в международном частном праве

якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду зазвичай використовується. Товар, який продавець передає або зобов'язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк). Гарантія якості товару поширюється на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором. 

 Література 

1. Афанасьев Е. М. Международное право. -. М.: Издательство «Норма», 2001

2. Белов А. П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001

3. Богуславский М.М. Міжнародне право: Підручник. – К.: Юрист, 2001

4. Богуславский М. М. Іммунітет держав. – М., 1995

5. Воронова Є.М. Міжнародні економічні відносини: Конспект лекцій. - К., 2000.

6. Галстян Рубен. Иммунитет иностранного государства от принудительных мер // Белорусский журнал международного права и международных отношений № 3, 1999

7. Звеков В. П. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. – К., 2001

8.Міжнародне приватне право. Курс лекцій / под ред. Ермолаева В. Г. и Сивакова О. В. К., 1999

9.Контракти міжнародної купівлі-продажи / А. В. Демченко. - К, 1991

10.Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / За ред. Козик В.В. - 2-ге вид., стер. - К., 2001.

11. Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Сб. междунар. документов и комментарии. - М., 1996.

12. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. - К.: Істина, 2003. - 776 с.

13. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. — Харків, 1994.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11