Правовое регулирование экспедиторской деятельности

Однак за загальним правилом згідно із ст.  9 Закону істотними умовами договору транспортного експедирування є:
 • відомості про сторони договору;
 • найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб-резидентів України), або найменування, місцезнаходження та держава, де зареєстровано особу (для юридичних осіб-нерезидентів України);
 • вид послуги експедитора;
 • вид та найменування вантажу;
 • права, обов’язки сторін;
 • відповідальність сторін, зокрема, в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили;
 • розмір плати експедитору;
 • порядок розрахунків;
 • пункти відправлення та призначення вантажу;
 • порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта;
 • строк (термін) виконання договору;
 • а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

За допомогою договору транспортного експедирування організується виробничий зв’язок між експедитором і підприємствами-вантажовідправниками та вантажоодержувачами. Завдяки саме договірній форми цей зв’язок має впорядний характер.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

Якість транспортного експедирування залежить від додержання прав і виконання обов’язків всіма учасниками транспортно-експедиторської діяльності.

Відповідно до ст.  10 Закону експедитор та клієнт мають відповідні права. Так, експедитор з метою забезпечення оптимального транспортного обслуговування має право:

 • обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування;
 • відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування;
 • на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли у нього при виконанні договору, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта;
 • притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати вантажу експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, або до моменту іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов’язань у частині сплати експедитору та відшкодування вказаних витрат, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування;
 • не приступати до виконання обов’язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов’язків, передбачених договором транспортного експедирування

В свою чергу, клієнт при укладанні договору транспортного експедирування має право:

 • визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;
 • вимагати від експедитора надання інформації про перебіг перевезення вантажу;
 • давати вказівки експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим експедитору;
 • змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору транспортного експедирування.

Слід зазначити, що договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші права експедитора та клієнта.

Крім цього, у ст. ст.  11-12 Закону зазначені й основні обов’язки експедитора і клієнта. Так, наприклад, експедитор зобов’язаний надавати транспортно-експедиторські послуги згідно з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку. Законодавством також передбачено, що клієнт зобов’язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов’язків за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.

Крім

1 2 3 4