Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Психология следственных действий

свідчень на місці проводиться для встановлення відповідності або невідповідності свідчень допитаних осіб (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка) обстановці місця здійснення події.

Основні завдання, які вирішує слідчий при перевірці свідчень на місці, такі:

1) з’ясувати обізнаність чи необізнаність допитаної особи про досліджувану подію, що дає змогу визнати (або не визнати ) її очевидцем або учасником цієї події;

2) перевірити вже наявні свідчення;

3) отримати додаткову інформацію стосовно тієї, яка вже була отримана в ході допиту підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або свідка;

4) викрити особу, яка дає неправдиві свідчення.

За своїм змістом перевірка свідчень на місці включає елементи огляду місця події, допиту, впізнання, слідчого експерименту, у зв’язку з чим поєднує в собі психологічні особливості цих слідчих дій. Загальні та відмінні риси перевірки свідчень на місці та вказаних слідчих дій наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика психологічних особливостей різних слідчих дій

Слідчі дії, що зіставляються

Загальне

Відмінне

Перевірка свідчень на місці та огляд місця події

Виявлення і вивчення матеріальних об’єктів, їхніх ознак і взаємозв’язків

Огляд обмежується тим, що фактично є в цьому місці, і не передбачає пояснень і дій допитаних осіб

 

Перевірка свідчень на місці та допит

Отримання пояснень, свідчень від допитуваної особи

При допиті не відбувається огляд місця події, демонстрації певних дій та зіставлення отриманих повідомлень із матеріальною обстановкою події злочину

Перевірка свідчень на місці та впізнання

Вказування місця, де сталася подія, і предметів, які знаходилися з ним у певному зв’язку

При впізнанні допитаній особі пред’являються раніше відібрані предмети у вибраній слідчим обстановці. В ході перевірки свідчень ця особа сама впізнає місце і предмети, які там знаходяться. Підсумок впізнання — впізнання предмета за будь-якими ознаками. В процесі перевірки свідчень особа, яку перевіряють, дає інформацію про те, що і як сталося, демонструє дії учасників події

 

Перевірка свідчень на місці та відтворення обстановки і обставин події

Єдина мета — вияснити, чи могла статися ця подія на тому місці, у тих умовах і таким чином, як повідомила про це особа, яку допитують. Однаковий порядок оцінки результатів

При перевірці свідчень на місці мета більш широка — не тільки з’ясувати, чи могла статися ця подія на цьому місці, а й якою мірою вона відома особі, яку допитують, і як вона сталася. Немає необхідності відтворювати обстановку й умови, варіювати дослідні дії. Не тільки демонстрація дій, а й отримання пояснень

 

Під час підготовки до перевірки свідчень на місці необхідно враховувати ряд моментів, які мають психологічний аспект. По-перше, необхідно визначити ті обставини, які підлягають перевірці. По-друге, правильно вибрати час відтворення свідчень (якщо обвинувачений дає правдиві свідчення, то через затримку з виїздом на місце події він може змінити свою позицію). По-третє, вивчити психологічні особливості особи, чиї свідчення перевіряються (важливість

Похожие работы