Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Развитие творческих способностей на уроках мировой литературы

оповіданнями «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»? (В обох творах висміюється чиношанування.

4) У чому повчальне значення оповідання «Товстий і тонкий»?   (Автор засуджує чиношанування, підлабузництво, самоприниження, що існують, на жаль, у людському суспільстві. )

8. Робота з епіграфом.

Ми сьогодні з вами на уроці проаналізували вчинки, риси характеру персонажів оповідання А. П. Чехова «Хамалеон», «Товстий і тонкий». Простежили, які вади людини викриваються письменником. Скажіть, якими якостями, на вашу думку, повинна володіти справжня людина? Що означає бути людиною гідною?

9. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання для контролю.

1)Які негативні явища життя висвітлив А. Чехов у своїх опові¬даннях?

2)Які жанрові особливості відобразилися у творах?

Над ким сміється автор?

Які засоби комічного він використовує?

10. Домашнє завдання.

Написати твір-мініатюру «Які уроки я виніс (винесла) з опові¬дань А. П. Чехова?»

Підготувати повідомлення про життя і творчість Ч. Діккенса, прочитати першу строфу «Різдвяної пісні в прозі».


ВИСНОВКИ

Яка особистість виховується сьогодні? Які її пріоритети?

1. Компетентна, цілеспрямована, творча, доброзичлива, духовно багата, морально чиста, всебічно розвинена, національно свідома, комунікабельна, толерантна, освічена.

2. Прагматична духовність, до якої треба прагнути.

3. Творча особистість; суб’єкт культури, творіння і проектування свого життя; конкурентноспроможна особистість; здатна до критичного мислення; розв'язання життєвих проблем.

Що необхідно зробити в школі, аби забезпечити успішний рух вперед?

1. Учити дітей самостійно мислити, учити вчитись.

2

Стимулювати розвиток творчих здібностей учителів та учнів.

3. Створити умови для самореалізації особистості учнів з різним рівнем розвитку.

4. Любити і поважати особистість.

5. Використовувати на уроках сучасні інноваційні технології.

6. Навчання наближати до реального життя.

Педагогічна майстерність - це обов'язок кожного вчителя. Тільки творчий педагог може виховати творчу особистість. Це щоденна праця, це відповідальність за результат своєї праці. Це постійна потреба самовдосконалюватися, учитися. Це постійний творчий пошук.

Які форми роботи з учнем ефективні і чому?

1. Диференційоване навчання, бо допомагає розвитку індивідуальних здібностей.

2. Робота в парах

3. Групова ( у малих і великих групах).

4. Інтегровані уроки.

5. Створення на уроках проблемних ситуацій.

6. Творчі завдання.

Ці форми ведуть до створення творчо-компетентної особистості.

Освітня технологія повинна формувати таку особистість, яка вміє:

- адаптуватися до життєвих ситуацій, які швидко змінюються,

Шляхом самостійного здобуття знань; доцільно їх застосовувати на практиці для вирішення різноманітних проблем;

- самостійно критично мислити, вміти реально бачити проблеми і

шукати шляхи їх подолання; бути здатною генерувати нові ідеї, творчо мислити; а грамотно працювати з інформацією;

- бути комунікабельною, контактною в різних соціальних групах;

- самостійно працювати над розвитком власної

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные