Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Развитие творческих способностей на уроках мировой литературы

і жалюгідну картину їхнього життя…

Максим Горький

І міні-модуль У-М

1. Організаційний момент

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

 Вступне слово вчителя

Письменник, творчість якого ми сьогодні починаємо вивчати, - людина дуже проста і разом з тим велична, мудра, яка розуміла всі тонкощі людського характеру, вміла помічати дрібні деталі життя і показати, наскільки вони важливі. На кількох сторінках тексту умів висміяти усі вади суспільсива, драматизм існування людей на межі ХІХ-ХХ ст. . Характер цього письменника, його особистість найкраще розкриває фрагмент із його листа до одного з друзів (А. Плещеєва): «Я ненавижу лож и насилие во всех их видах…Мое святое-святых – это здоровье, любовь и… свобода от насилля и лжи». Хто ж цей письменник?

3. Оголошення теми, мети і завдань уроку

4. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

4. 1. Розповідь учителем біографії А. П. Чехова. На дошці записуються назви відомих збірок Чехова:

1884 р. – «Казки Мельпомени»

1886 р. – «Строкаті оповідання»

1888 р. – «У сутінках»

1893-1894 рр. – книга «Острів Сахалін»

4. 2. Демонстрація виставки книг А

Чехова, короткий коментар учителя

 - Як ми вже переконалися, творча спадщина письменника дуже велика. Сюжети його творів найрізноманітніші. Якось Чехова спитали: «Звідки ви берете стільки сюже¬тів для своїх оповідань?» Той посміхнувся і сказав: «Це так просто. Бачите, у вас на плащі теліпається ґудзик, я зараз же про нього можу написати цілу історію». Отож, його історії із самого життя. Про що ж він пише і хто є головними героями його тво¬рів? А. Чехов дуже любив простих, «непоміт¬них», «маленьких», щирих людей, які чес¬ною працею заробляли свій шматок хліба. Він думав про цих людей, жив їх страждан¬нями, вони — улюблені герої його оповідань. Але писав Чехов і про інших людей — гор¬довитих чиновників, неуків, що плазують перед сильнішими, а до слабших ставлять¬ся зверхньо, зневажливо.

Ми на уроці повинні з'ясувати, якими ж є герої оповідання «Хамелеон», але спо¬чатку слід засвоїти нове поняття з теорії літератури.

4. 3. Словникова робота

Оповідання — невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на одному епізо¬ді з життя одного якогось персонажа (іно¬ді кількох). Оповідання вимагає нерозгалу-женого, однолінійного, чіткого за будовою сюжету. Описи стислі, лаконічні. Важливу роль відіграє художня деталь

ІІ міні-модуль З-П

4. 4Аналіз оповідання «Хамелеон»

 Учні мали випереджувальне завдання: самостійно прочитати оповідання «Хамелеон» вдома.

 Бесіда за змістом твору

• Назвіть героїв оповідання «Хамелеон».

(Городовик, поліцейський наглядач Очумелов, золотар Хрюкін, генеральський кухар Прохор, собака, натовп)

• Твір побудовано навколо одного незначного епізоду. Якого саме? (Золотаря Хрюкіна вкусив за палець собака. )

• Де відбувається дія оповідання? (На базарній площі)

• Яким є життя громадян міста? (На базарній площі жодної людини; навколо тиша, навіть «відчинені двері крамниць і шинків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные