Пути совершенствования системы государственных тестов физической подготовленности студентов на основе новейших исследований

гірші. Кожній державі потрібна всебічно розвинута особистість, а заняття фізкультурою і спортом виявляють, активізують творчий потенціал людини, яким би видом діяльності вона не займалася. Окремі статистичні дані показують, що сучасні юнаки на 18 см вищі і на 17 кг тяжчі, ніж їх ровесники 50 років тому; сучасні діти народжуються крупнішими і швидше досягають зрілості окремих органів тіла. Але це зовсім не означає, що ми здоровші. Ми у сфері фізичної діяльності, зрештою як і в деяких інших, деградуємо.

Власні спостереження показують, що не кращий стан і у навчальних закладах. Помітним стало те, що у студентів потреба бути фізично привабливими і сильними рідше задовольняється таким засобом, як заняття фізкультурою та спортом. Відповідно зникли масові заняття фізкультурою і спортом, що було вагомим досягненням попередніх десятиліть. Зараз мало фізично гармонійно студентів розвинутих порівняно з тими, що відстають у цьому розвитку. Хоча є фізично обдаровані студенти, але їм мало приділяють увагу (в більшості вузів надають перевагу інтелектуальній обдарованості) і проявити себе їм важко. Причинами цього є складний екологічній стан, технічний прогрес (наслідком якого є гіподинамія), соціальні проблеми (переповнені спортивні зали на уроках фізичної культури, відсутність необхідних умов і спортивних знарядь, що не стимулює студентів до занять). Турбує і те, що не вистачає кваліфікованих викладачів фізкультури. Все це впливає на якість уроків фізичної культури і не стимулює молодь, що дуже важливо, до самостійних занять.

Для того, щоб визначити належний рівень фізичної підготовленості, Кабінетом Міністрів України в 1996 році була прийнята постанова про впровадження державних тестів і нормативів оцінки підготовленості населення всіх груп і всіх категорій, основною метою яких є стимулювання і спрямування подальшого розвитку фізичної культури і забезпечення здоров'я населення. Але реальні можливості фізичного стану наших громадян не відповідають цим нормативам. Проведене тестування студентів 1-го курсу Рівненського інституту культури підтверджує це. Зі 100% студентів допущено до виконання нормативних завдань 17,5% , решта 22,5% не допущені до складання нормативів у зв'язку зі станом здоров'я

Зі всіх опротестованих оцінки "відмінно" не отримав ніхто. Конкретизуємо результати: тестові нормативи виконувало 115 чоловік (36 хлопців (31,3%) та 79 (68,7%) дівчат).

Оцінка 

Зі 100% хлопців 

Зі 100% дівчат 

відмінно —

добре —

38,8%

11,2%

задовільно —

44,4%

21,5%

незадовільно —

16,8%

48,1%

погано —

. . . .

19,2%

Загальна середня оцінка з окремих нормативів:

Нормативи

Чоловіки

Жінки

Біг на 100 м.

2,5

1,4

Стрибки у довж. з місця

1,5

0,6

Сила

3

1,7

Човниковий біг

3. 5

3

Біг на 3000 м. , 2000 м.

2,5

1,7

Гнучкість

3,3

3,3

Піднімання в сід за 1 хв.

2,3

1. 3

 

Із результатів видно, що фізична підготовка краща у хлопців. В них загальна середня оцінка 2,6, у дівчат - 1,1. В цілому фізична підготовленість усіх протестованих студентів оцінена на "незадовільно". Не проводилось тестування студентів з плавання (через відсутність належних умов), але

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные