Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Доходи підприємства

План

1. Дохід підприємства та його форми.  

2. Прибуток фірми.  

3. Ефективність підприємницької діяльності фірми.  

4. Чи максимізують фірми прибуток?.  

Література.  


1. Дохід підприємства та його форми

Дохід є основним спонукальним мотивом й джерелом розвитку підприємства (фірми). У широкому розумінні дохід підприємства – це усі грошові кошти, які воно одержує від реалізації продукції, володіння та продажу матеріальних і фінансових акивів. Насамперед, слід розрізняти такі форми доходу фірми, як валовий і чистий.

Сучасна економічна наука розглядає валовий дохід підприємства результатом функціонування усіх виробничих факторів. Тому грошова виручка підприємства містить у собі відповідні факторні доходи: заробітну плату – дохід на працю, процент – дохід на капітал, ренту – на землю, непрямі податки – дохід держави, що включається в ціну продукції, а також підприємницький дохід (чистий дохід) – на підприємницькі здібності

Проте, з точки зору фірми, заробітна плата, рента, непрямі податки і процент – це витрати, які потрібно оплатити із валового доходу, лише чистий дохід утворює прибуток підприємства.

В залежності від джерел отримання розрізняють наступні форми доходу підприємства:

  • звичайний дохід, що формується за рахунок грошових надходжень від основної діяльності фірми (виробництво товарів та надання послуг), а також за рахунок продажу активів (землі, обладнання, цінних паперів) не пізніше як через 6 місяців після їх придбання;
  • капітальний дохід – це дохід від перепродажу матеріальних (земля, майно) та фінансових (акції, облігації) активів, але не раніше, ніж через 6 місяців після їх придбання;
  • дивідендний дохід – це сума дивідендів, що їх одержує фірма, якщо володіє акціями інших корпорацій.

В економічно розвинених країнах 85% дивідендного доходу підприємства звільняється від оподаткування. Таким чином держава стимулює інвестиційний процес (вкладання коштів у розвиток економіки, створення нових робочих місць).

В сучасній економічній літературі виділяють також граничний дохід фірми.

Він обчислюється за формулою: 

MR – граничний дохід;

TR – валовий дохід, або виручка від реалізації; , де p – ціна продукції, q – кількість проданої продукції.

Граничний дохід є важливим для визначення оптимального обсягу виробництва фірми, тобто такого обсягу, за якого її прибуток буде максимальним.

Існує універсальне правило, за яким діє будь-яка фірма: вона нарощуватиме обсяги виробництва до тих пір, доки , тобто витрати на випуск додаткової одиниці продукції (MC) є меншими або дорівнюють доходу від її продажу (MR). Якщо граничні витрати (MC) стають більшими за граничний дохід (MR), то випуск даної одиниці продукції для фірми є невигідним (збитковим).  

2. Прибуток фірми

В економічній літературі існують різні трактування економічної природи прибутку фірми.

Меркантилісти вважали, що прибуток виникає у сфері обігу, а його безпосереднім джерелом є зовнішня торгівля.

А. Сміт розглядав прибуток, з одного боку, як результат праці найманих працівників. Він писав, що “цінність, яку робітники додають до матеріалів,

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні