Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки під будівництво аптеки

Гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки під будівництво аптеки

Проектування знову споруджуваних і реконструйованих аптек ведеться згідно з будівельними нормами і правилами (БНіП) і санітарним нормам і правилам (СанПіН).  

При проектуванні і будівництві аптечних закладів повинні враховуватися сучасні досягнення фармацевтичної науки та практики, широко впроваджуватися засоби малої механізації, автоматизовані системи та ін 

Забезпечення оптимальних умов роботи аптечних установ багато в чому залежить від реалізації при будівництві нових і реконструкції старих аптек, вимог санітарно-гігієнічних норм.  У зв'язку з цим провізори повинні мати чітке уявлення про вимоги до розміщення і внутрішньому плануванню аптечних установ, правильної організації санітарно-протиепідемічного режиму, заходи з попередження забруднення ліків і т. п.  

Основні гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки під будівництво аптечних установ.  Ділянка, що відводиться під забудову аптечних установ, повинен відповідати наступним вимогам: а) бути достатнього розміру (не менше 0,2 га), б) мати гарний природний або легкоіснуючим шляхом вертикального планування ухил для стоку атмосферних опадів; в) мати добре фільтруючу незабруднену грунт і низьке стояння фунтових вод (не менше 1,5 м від поверхні землі); г) мати достатньо віддалення від найближчих джерел забруднення атмосферного повітря, грунту, відкритих водойм і шуму; д) мати гарні під'їзні шляхи для зв'язку ділянки забудови з рештою території житлової зони; е) розташовуватися в добре освітленій сонцем і доступною провітрювання місцевості.  

Ділянка по відношенню до джерел забруднення повітря (промислові підприємства, ТЕЦ та ін) повинен розташовуватися з навітряної сторони (з урахуванням рози вітрів).  При цьому між промисловими підприємствами має забезпечуватись санітарно-захистів-ва зона, яка залежно від ступеня шкідливості виробництва може дорівнювати 50-1000 м.  

Земельну ділянку необхідно вибирати з урахуванням можливості приєднання аптечних установ до наявних електро-, тепло-і газомереж, водопроводу, каналізації та ін При їх відсутності необхідно передбачити будівництво місцевих комунальних споруд (артезіанські свердловини, шахтні колодязі, опалювальні котельні).  

Аптеки, які обслуговують населення, можуть розміщуватися: 

- В окремо стоячих будинках; 

- У прибудовах до житлових будинків; 

- На перших поверхах багатоповерхових громадських і житлових будинків з окремими входами; 

- У будинках, що блокуються з установами, підприємствами та житловими будинками.  

Допускається розміщення аптеки в будівлі поліклініки, амбулаторії, медико-санітарної частини (МСЧ).  У цьому випадку вони повинні розміщуватися на першому поверсі з ізольованими окремими входами

 

Відповідно до Державного стандарту Російської Федерації «Аптека, обслуговує населення» встановлено мінімальну кількість жителів, що обслуговуються однією аптекою: 9,5 тис. осіб у міській місцевості, у сільській місцевості - 6,5 тис. осіб.  Як мінімальний відстані між аптеками у міській місцевості встановлено відстань 500 м. У містах з чисельністю населення понад 

1 млн. чоловік число жителів, що обслуговуються однією аптекою, встановлюється місцевими органами влади.  

Мінімальна площа аптеки дорівнює 90 м2.  У подальшому з розвитком аптеки її площа повинна відповідати обсягу і характеру виконуваної роботи відповідно до діючих методичних документів МОЗ Російської Федерації.  

Знову відкриваються аптеки чи аптеки, які змінюють свої функції, повинні мати проект техніко-економічного обгрунтування та проект штатного розкладу, а також: 

- Висновок органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду; 

- Висновок органів державного пожежного нагляду; 

- Рекомендацією органів охорони здоров'я про бажаний профіль діяльності аптеки.  

Площа земельної ділянки для аптек в окремо стоячих будинках повинна бути не менше 0,2 га.  На ділянці аптеки необхідно передбачити зони для будівництва вододжерела, льодовика, госпдвору, майданчики для збору твердих і рідких відходів.  

Шахтний колодязь або артезіанська свердловина повинні розміщуватися на піднесеному місці, не ближче 25 м від аптеки та місць збору і зберігання твердих і рідких відходів.

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні