Канцероген

Канцероген (лат.  cancer — раклат.  gen — утворення, створення) — хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень(раку).

Поняття канцерогенів

Комітет експертів ВООЗ в 1979 р. дав визначення поняттю: «Канцерогеном (фізичним, хімічним або вірусним) називають агент, що може викликати або прискорювати розвиток новоутворення, незалежно від механізму (або механізмів) його дії або ступеню специфічності ефекту. Канцероген — це агент, що в силу своїх фізичних або хімічних властивостей може викликати незворотну зміну або пошкодження у тих частинах генетичного апарату, які здійснюють гомеостатичний контроль над соматичними клітинами».

Канцерогенами називають речовини, які сприяють утворенню та розвитку ракових захворювань. Причому, канцерогенез напряму пов'язують з антропогенезом (діяльністю людини). Але це не зовсім так[Джерело?], оскільки до канцерогенів відносять також фізичні впливи: іонізуюча та неіонізуюча радіація, наприклад, сонячне випромінювання (яке не можна віднести до антропогенної діяльності). Також канцерогенну дію мають біологічні агенти, до яких належать різноманітні віруси.

Класифікація

За походженням канцерогени можна класифікувати на антропогенні (породжені діяльністю людини) та природні (відомими прикладами природних канцерогенів єізопрен — основна складова природних каучуків та терпени з хвої).

Хімічні речовини та професійні впливи з точки зору їх канцерогенності для людини поділяються на три групи:

 1. хімічні речовини, група речовин, виробничий процес або професійний вплив, які є однозначно канцерогенними для людини; до цієї групи відносяться речовини лише за наявності достатніх епідеміологічних доказів, що свідчать про причинний зв'язок між впливом речовини та виникненням раку; характерні представники цієї групи- 4-амінобіфеніл (ефективний антиоксидант), 
org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8">сполуки миш'якуазбест (волокнистий силікат, сюди ж належить і шифер, що виготовляється з азбесту), вінілхлорид,полівінілхлорид.
 • речовини, можливо канцерогенні для людини; до них відносяться сполуки з більш або менш високим ступенем доведення їх канцерогенної дії. Представники: металічнийберилій та декотрі його сполуки, акрилонітрилепіхлоргідрин, 1,4-діоксан, гідрохлорид феназопірину (анальгетик).
 • речовини, що не можуть бути класифіковані з точки зору їх канцерогенності (тобто їхній канцерогенний вплив не доведено): характерні представники цієї групи —фторурацилбензилхлоридфенобарбітал, стиролсахарин.
 • За хімічною структурою канцерогенні речовини належать до різноманітних класів неорганічних та органічних сполук, вони відносяться до:

  1. поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ);
  2. ароматичних азосполук;
  3. ароматичних аміносполук;
  4. нітрозосполук та нітрамінів;
  5. металівметалоїдів та неорганічних солей (найвідоміші нам канцерогени цієї групи — сполуки ртуті).

  За пріоритетністю небезпеки було виокремлено три основних класи відомих на сьогодні канцерогенів.

  Перший — це група поліциклічних хроматичних вуглеводнів, найвідомішим представником яких є бензопірен. Другий — клас нітрозаміни і третій — важкі метали. Сюди ж ще можна віднести азбести (які отримують пріоритет через поширеність використання, особливо в будівництві) та діоксини, є продуктом термічної переробки органічної сировини чи продуктом хлорування під дією високих температур.

  Останні

  1 2