Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Колоїдна хімія

за використання ультрацентрифуги для дисперсійоного аналізу);

І.Ленгмюр (1932р.) -  "за відкриття і дослідження в області хімії поверхневих явищ".

  Ці успіхи колоїдної хімії призвели до того, що в багатьох університетах і технологічних інститутах Європи створюються кафедри колоїдної хімії.

   У Росії колоїдної хімії велика увага приділялася ще у 2-ой половині Х1Х віку, багато в чому  під впливом Д.І. Менделеєва. Дослідження температурної залежності поверхневого натягнення органічних рідин (1861 р.) призвели Менделеєва до відкриття фундаментального поняття критичної температури речовин.

   Менделеєв висловив також ідею про глибокий зв'язок між поверхневим натягненням і іншими властивостями речовини. У зв'язку з цим він ще на початку своєї діяльності сформулював наступну програму робіт в цьому напрямі:  "Головна мета зроблених мною досліджень над капілярністю і питомою вагою рідин складає збори матеріалів, необхідних для молекулярної механіки. Для успіхів цієї науки необхідно мати наступні точні дані.

1) Вага частинки.

2) Питома вага.

3) Зчеплення, що визначається волосяними (тобто капілярними ) явищами, може служити до розуміння деяких фізичних і хімічних явищ".

  На початку ХХ століття рівень колоїдної хімії в Росії відповідав самим високим стандартам. Вже згадувалося вище фундаментальне відкриття П.П.Веймарна про універсальність дисперсного стану речовини. Цей критерій швидко отримав світове визнання.

  У 1913 р. була захищена перша в Росії магістерська дисертація по колоїдній хімії. Її автор А.В.Думанський став згодом одним з найбільших організаторів колоїдно-хімічних досліджень в СРСР. Таким чином, до початку 30-х років в СРСР були створені всі необхідні передумови для викладання колоїдної хімії у вищій школі.

1 2 3