Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

від привласнюючого  до відтворюючого господарства, існування роду як господарської одиниці, який поділявся на великосімейні  виробничі колективи, громади спільної власності на землю.Удосконалення знарядь праці, розширення  виробництва, поділ виробничої сфери на сільське господарство і ремесло, виробництво додаткового продукту створили економічні умови для виникнення держав та  подальшого економічного розвитку стародавніх цивілізацій.

5. Список використаної літератури

  1. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу. Підручник. – Вікар  К., 2001.
  2. Історія держави від первісної доби і перших цивілізацій до становлення  індустріального суспільства – Генеза  К., 1999.
  3. Джохансон Д. Истоки рода человеческого.-М., 1984.
  4. 4.Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціо-культурний розвиток людства.Навчальний посібник  -К. ,1996.
  5. Грушевский М. С. Очерки истории украинского народа. – К., 1990.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні