Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Педагогічний такт та етика вчителя ЗОШ

виокремити кілька рівнів.

Елементарний рівень, У вчителя наявні лише окремі якості професійної діяльності. Найчастіше — це володіння знаннями для виконання педагогічної дії, володіння предметом викладання. Проте через брак спрямованості на розвиток учня, техніки організації діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності є невисокою.

Базовий рівень. Учитель володіє основами педагогічної майстерності: педагогічні дії гуманістично зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами розвиваються на позитивній основі, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на уроці, Цього рівня, як правило, досягають наприкінці навчання у вищому навчальному закладі.

Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій учителя, їх високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні. Педагог самостійно планує й організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, маючи головним завданням розвиток особистості учня.

Творчий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим підходом, до організації професійної діяльності. Вчитель самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії. Діяльність будує, спираючись на рефлексивний аналіз. Сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності.

 2. 2. Діагностика рівня тактовності майбутнього вчителя

Дослідження проходило на базі ІІІ-го та V-го курсів філологічного факультету Глухівського державного педагогічного університету.

Респондентами нашого дослідження виступили 36 студентів. Питання які були запропоновані студентам орієнтовані на скільки вони можуть себе контролювати. В результаті тестування було встановлено,що із 36 студентів:

•66% студентів цілком у стані побудувати лінію поведінки так, як вони вважають за потрібне. Навколишні сприймають їх саме так, як вони того бажають, але якщо дуже постараєтеся заглянути до них в душу поглубже, то знайдете, що їхня хвалена прямота не так вже й необхідна, просто вона відповідає їхній ціннісній системі

        

  • 8% респондентів свідомо обрали образ замкнутої людини. Усі їхні слова ретельно зважені, а вчинки добре продумані. Але ці студенти позбавляють себе чималої частки радості в житті, не дозволяючи собі бути самим собою. Хоча люди їх і поважають, але побоюються і цураються, адже занадто мало у них звичайних людських слабостей.
  • і тільки 26% студентів чудово себе контролюють, здатні прийняти на себе будь-яку роль, але вони, швидше за все, грають на сцені, а не живуть. Ці люди природжені дипломати. Вони відмінно уявляють, яке враження зробить їхня поведінка на навколишніх, і поводяться так, як диктує ситуація. Навіть у самих невигідних обставинах вони здатні не упустити мінімальний шанс.

При аналізі наступного тесту «Наскільки ви тактовні» були отримані такі результати:

  • 11% опитуваних студентів зовсім байдуже, як почувають інші. Це - не кращий шлях до налагодження контактів, особливо цей недолік стосується представників педагогічної професії;
  • В цілому 50% студентів відверті люди. На них можна покластися у скрутну хвилину. Завжди прийдуть на допомогу своєму товаришу, і не тільки;
  • 39% респондентів легко знаходять нових друзів і завдяки своїй люб'язності стосовно інших рідко виявляються об'єктом нападу.                                               

 2. 3. Розробка рекомендацій професійної діяльності

 Педагогічний такт як форма взаємин з учнями визначається багатьма сторонами особистості вчителя, його ідейними переконаннями, культурою поведінки, загальною і спеціальною освітою, запасом відповідних умінь і навичок.

У різних учителів він може мати різні форми і прояви. Це залежатиме від вікових особливостей учителя, особливостей його темпераменту, характеру, уподобань тощо. Педагогічний такт кожного окремого вчителя індивідуалізований. Конкретна математична задача розв'язується одним способом, рідко — кількома, а конкретний конфлікт з учнями може розв'язуватись багатьма способами. Педагогічний такт кожного вчителя не вкладається в певні схеми та формули, придатні для розв'язання цілого ряду подібних випадків. Поведінка вчителя з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні