Правове регулювання рекламної діяльності

яка заборонена законодавством.

Відповідальність за недобросовісну рекламу несе винна особа.

Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають органи державної влади такі, як:

  • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів – щодо захисту прав споживачів;
  • Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;
  • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності.

Також існує таке поняття як прихована реклама – це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій.

Прихована реклама забороняється.

Законом „Про рекламу” заборонено рекламу:

  1. лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, не дозволених до застосування в Україні спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Згідно зі ст.  9 Закону, лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров’я України або уповноваженого ним органу;
  2. лікарських засобів, які відпускаються (розповсюджуються) та вживаються лише за приписом (рецептом) лікаря, медичної техніки і методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань і підготовки;
  3. допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті лікувальних сеансів, інших заходів з використанням гіпнозу та інших методів безконтактного, психічного або біоенергетичного впливу, діагностики або лікування, які не ґрунтуються на безпосередньому контакті лікаря з пацієнтом. На завершення хотілося б зауважити, що рекламна діяльність – це ініціативна, самостійна, систематична на власний ризик діяльність, яка спрямована на виготовлення реклами та здійснення посередницьких функцій шляхом надання послуг, пов’язаних з просуванням товару на ринок та його передачею в належному вигляді від безпосереднього виробника такого товару його споживачеві, за допомогою рекламних засобів, з метою одержання прибутку, яка здійснюється фізичними та/або юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Дуже часто, говорячи про рекламу ми маємо на увазі рекламну діяльність, і навпаки.

На мою, думку доцільним буде закріпити таке визначення рекламної діяльності у Законі „Про рекламу”, що дасть можливість чітко розмежувати ці два поняття

Крім того, в рекламному законодавстві Російської Федерації визначено поняття контрреклами – спростування неналежної реклами, розповсюджуваної з метою ліквідації викликаних нею наслідків. Закріпивши це поняття в Законі України „Про рекламу”, можна було б спростувати неналежну рекламу, яка досить часто має місце при здійсненні рекламної діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що законодавство про рекламну діяльність потребує вдосконалення. На думку автора, слід перейняти досвід розвинутих зарубіжних країн, в яких рекламна діяльність врегульована на досить високому рівні. Але перед цим треба створити умови, за яких такий механізм буде працювати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141
  2. Міжнародний кодекс рекламної практики від 02. 12. 1986р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні