Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Принципи міжнародної та європейської туристичної політики

Принципи міжнародної та європейської туристичної політики

 

Туристична політика країн Європейського союзу націлена на координацію розвитку туризму країн-учасниць. Союз визначив основні принципи спільних рішень проблем для забезпечення росту туризму в цих країнах:

  • захист туристів і їхнього вільного пересування, що включає в себе: спрощення поліцейського і митного контролю на границях; підвищення безпеки туристів і захист їх від несумлінної реклами; гармонізація страхування туристів і їхнього автотранспорту; інформування про їхні соціальні права;
  • гармонізація правил діяльності в індустрії туризму, що стосується: гармонізації податкової політики в різних країнах; взаємного визнання рівня кваліфікації і дипломів професійної підготовки; поділу відпускних періодів для зняття навантаження на туристську індустрію в пікові сезони;
  • регіональний розвиток туризму з метою його просування в нерозвинені регіони союзу, що мають туристський потенціал.

Однак ЄС, активно координуючи туристську діяльність, не втручається в національну політику кожної з країн-учасниць, адаптовану до їх специфічних умов.

У Великобританії туристична політика координується Британською туристською адміністрацією, створеною в 1969 р. , яка відповідає за просування британського туристського продукту за рубіж. Адміністрація нараховує близько 400 чоловік, половина з який працює в 22 закордонних представництвах, що керуються трьома головними менеджерами, що базуються на основних ринках, що генерують: у Північній Америці, Європі й Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Бюджет адміністрації забезпечується державними субсидіями і фінансуванням із приватного туристського сектора. У 2003 р. бюджет складав приблизно 53 млн євро, з яких 35 млн євро припадало на державні субсидії. В останні роки більш 40% цього бюджету витрачається на рекламу і маркетинг і тільки чверть - на адміністративні витрати.

Для досягнення основних цілей, а саме максимізації надходжень від туризму і просування туристських центрів Великобританії на всі нові ринки британська туристична адміністрація проводить:

публікацію величезної кількості реклам;

рекламні заходи за рубежем через мережу своїх офісів і агентів, пресу, телебачення і радіо;

організацію конференцій за участю закордонних фахівців з туризму і їхніх британських колег;

організацію екскурсій іноземних журналістів для представлення туристських продуктів країни;

дослідження й оцінку досягнень

Міжнародну туристську політику Франції, крім Міністерства по туризму країни, координує організація "Мезон де ля Франс". У нее входять 850 державних, приватних і інших громадських організацій, які платять членські внески. Ця організація складається їхнього головного офісу в Парижеві і 38 закордонних офісів у 29 країнах, де працює близько 200 чоловік.

Бюджет "Мезон де ля Франс" складає приблизно 69,2 млн дол. , з яких одна третина витрачається на паблік рілейшнз і збут, третина - на рекламу, а частина, що залишилася - на забезпечення інформацією й операційні витрати.

У 90-і роки просування французького туристського продукту на закордонні ринки протікало дуже успішно. Фахівці підрахували, що кожен вкладений у просування франк приносив 100 франків надходжень.

Для створення відмінного іміджу туристському продукту Франції "Мезон де ля Франс" через свої закордонні офіси поширює брошури, путівники й іншу інформацію про усі французькі туристські товари. Для членів асоціації вона проводить консультації і надає зібрану базу даних про дослідження ринку, здійснює рекламну кампанію і заходи паблік рілейшнз (торгові виставки, конференції, ділові зустрічі для журналістів і фахівців туризму й ін. ). Ключем до успіху "Мезон де ля Франс" послужило уміння постійне зондувати

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні