Промисловий маркетинг

План

1. Особливості попиту промислових підприємств

2. Форми і методи вивчення попиту споживачів

3. Процес закупівлі промислових товарів

4. Прогнозування попиту на ТПП та визначення місткості ринку

Використана література


1. Особливості попиту промислових підприємств

В системі ринкових відносин напрямки розвитку виробництва і торгівлі визначає споживач, який купує товари і тим самим показує виробнику, що потрібно виробляти і продавати. Тому, щоб ефективно діяти, виробникам необхідно визначити потреби та попит і задовольнити їх. Дослідження і задоволення попиту визначає основні цілі маркетингу.

Потреби - це специфічний стан людини (групи людей чи суспільства в цілому), який виникає в результаті того, що, по-перше, людина існує сама по собі як біологічна істота, по-друге, вона є частиною суспільної системи і, по-третє, взаємодіє з навколишнім середовищем, тобто суспільством, живою і неживою природою. Потреби - це суб'єктивне відчуття недостатнього задоволення, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію. Це рушійна сила споживання, яка визначає поведінку індивіда.

Потреби діляться на дві групи: потреби суспільства і потреби особисті.

Потреби суспільства - це потреби виробничі, у державному управлінні, у забезпеченні конституційних прав, гарантій, охорони навколишнього середовища, оборони і т. ін.

Особисті потреби - це потреби, які виникають і розвиваються у процесі життєдіяльності людини

Потреби і попит відрізняються по своїй суті.

Потреби промислового виробництва направлені на забезпечення нужд виробництва в устаткуванні, сировині, основних та допоміжних матеріалах, комплектуючих виробах, паливі, енергії і

т. ін. , а також направлені на надання послуг різноманітного характеру. Попит на промислові товари може бути визначений, як:

-     вторинний, похідний;

-     нееластичний;

-     нестійкий;

-     парний.

Вторинність попиту - попит на промисловому ринку зумовлюється попитом на споживчому ринку. Збільшення попиту на споживчому ринку на 10 відсотків може привести до збільшення попиту на промисловому ринку більше ніж в 30 разів (ефект акселерації).

Нееластичність попиту - незначні коливання цін на товари не призводять до відчутних змін у попиті на них.

Нестійкість попиту - зумовлюється технологічними змінами та обумовлені змінами на споживчому ринку.

Парність попиту - попит на один тип товару призводить до попиту на пов'язані з ним товари.

Попит - це бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності, тобто забезпечена грошима потреба в товарах (послугах), які реалізуються на ринку.

Бажання - це зовнішня форма вияву потреб.

Якщо потреби мають передекономічне походження, то бажання людей залежать від волі і поведінки підприємців, можуть бути сформовані ними. Потреби мають об'єктивний характер, попит - вірогідний, тому ним можна управляти.

Стимулювання попиту основується на застосуванні комплексу маркетингових дій, направлених на інформування потенційних споживачів про властивості і якісні характеристики запропонованих товарів і послуг, їх здатності задовольняти потреби, переваги товарів і послуг, запропонованих даним підприємством, в порівнянні з товарами і

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні