Просування товару як елемент маркетингу

ПЛАН 

Вступ

1. Система просування товару, основна мета та функції.

2. Планування просування товару.

3. Вплив комунікаційний  засобів на просування товару.

4. Система та методи просування товару.

5. Стимулювання збуту, як ефективний метод просування товару.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури


Вступ

Принципово важлива роль маркетингу вже є давно відомої істиною. До того ж це твердження актуально підприємствам будь-якій галузі економіки. Одне з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності є будування та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде потрапити ефективно реалізовувати тоді, якщо буде існувати стійкий і стабільний ринок.

Важливу роль діяльності підприємства грає маркетингова політика, що визначає повний комплекс маркетингу.

Маркетинг як вид діяльності повинен мати в арсеналі конкретні інструменти. Ними е найважливіші елементи маркетингу, так звані «4P»: product (продукт, товар), рrісе [ціна), place (місце, збут, розподіл), promotion (просування)

Однією з найважливіші складові маркетингової політики стає політика просування продукції/послуг компанії над ринком.

Актуальність теми курсової роботи обґрунтована тим, що у більшості підприємств гостра проблема просування товарів. Багато в чому, це пов'язано з посиленням конкуренції на товарних ринках, конкуренція з боку іноземних виробників, і з боку найбільших вітчизняних виробників, і навіть із боку численних малих підприємств. На даль, на сьогодні більшість компаній ігнорує важливість такого маркетингового елементу, як просування товару на ринок. Тому розгляд більш детального даного питання є досить актуальним.  

1. Система просування товару, основна мета та функції 

Сучасний маркетинг як специфічний вид людської діяльності є синтезом аналітичного, творчого мислення і комплексу прагматичних дій. Зумовлено це стратегічними функціями, завдяки яким підприємство виробляє товари чи послуги, продає їх на ринку і, по суті, може розраховувати на досягнення своїх цілей та реалізацію своєї місії на ринку.

Однак для остаточного забезпечення виконання головних завдань недостатньо створити товар, призначити на нього ціну та розмістити його у зручному для споживача місці. Цей товар залишиться просто непоміченим серед сотень схожих на нього. Більше того, здійснюючи купівлю, споживач з-поміж альтернатив вибере лише те, що він знає, застерігаючи себе у такий спосіб від непередбачуваного ризику, оскільки не знати - означає не хотіти отримати.

Подолати цю суперечність покликаний четвертий елемент комплексу маркетингу - просування.

Важливою складовою частиною товароруху є система просування товару. В умовах сучасного ринку недостатньо зробити хороший товар, визначити йому ціну і вивести на ринок. Для успішного існування його на ринку необхідні заходи щодо просування.

Просування товару - це всілякі заходи, з допомогою яких фірма інформує, переконує або нагадує споживачеві про свій товар і про себе саму [5, c. 66].

Основні функції системи просування:

1) Створює образ престижності, низьких цін або інноваційності для компанії, її продукції;

 2) Інформує про параметри товарів;

 3) Сприяє пізнаванню нових товарів;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні