Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Регіональний розвиток

буде навколишнє середовище, тим здоровіше буде населення і тим більшою мірою буде досягнута кінцева мета здоров'я людей. Тому в даному випадку конфлікт між цілями не носить абсолютно нерозв'язного характеру. Проте в інших випадках конфлікт цілей розвитку вимагає особливого розгляду і спеціальних методів дозволу.

Відповідно цілям розвитку регіонів будується система критеріїв (характеристик розвитку) і показників, які вимірюють ці критерії. Не дивлячись на деякі відмінності між країнами і регіонами в ієрархії цінностей і в цілях розвитку, міжнародні організації оцінюють ступінь розвитку країн і регіонів за деякими універсальними інтегральними показниками. Одним з таких показників є індекс розвитку людини, розроблений в рамках Програми розвитку ООН. Даний показник ранжирує країни по висхідній від 0 до 1. При цьому для розрахунку використовуються три показники економічного розвитку:

•очікувана тривалість життя при народженні;

•інтелектуальний потенціал (письменність дорослого населення і середня тривалість навчання);

•величина душового доходу з урахуванням купівельної спроможності валюти і зниження граничної корисності доходу.

У міжрегіональному порівнянні, точно так, як і в міжнародному аналізі, можна використовувати індекс розвитку людини і інші аналогічні показники.

Разом з інтегральними показниками можна використовувати і окремі приватні показники розвитку регіону

Серед них:

•національний дохід на душу населення;

•рівень споживання окремих матеріальних благ;

•ступінь диференціації доходів;

•тривалість життя;

•рівень фізичного здоров'я;

•рівень освіти;

•ступінь щастя населення.

Доцільно виділяти довгострокові і короткострокові цілі і відповідні ним критерії економічного розвитку країни. Серед довгострокових цілей — становлення і розвиток постіндустріального суспільства, створення робочих місць вищої кваліфікації для майбутніх поколінь, підвищення рівня життя всіх громадян країни, включаючи рівень охорони здоров'я, освіти і культури. Як короткострокові цілі можна розглядати подолання кризи і досягнення конкретних величин приросту валового національного продукту наступного року, кварталі, місяці і ін. Довгострокові і короткострокові цілі за своїм змістом достатньо сильно розрізняються, заходи по їх досягненню також неоднакові.

Критерії економічного розвитку не завжди грають роль цілей або цільових орієнтирів, і навпаки. Нерідко як тактичні цілі регіонального розвитку виступають проміжні завдання, що грають роль необхідних умові успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону або міста можна назвати:

•залучення нового вигляду бізнесу;

•розширення існуючого бізнесу;

•розвиток малого бізнесу;

•розвиток центру міста;

•розвиток промисловості;

•розвиток сфери послуг;

•підвищення рівня зайнятості населення регіону.

Особливе значення у визначенні рівня економічного розвитку регіону мають традиційні показники, що оцінюють рівень виробництва і споживання благ і зростання цього рівня з розрахунку на душу населення (валовий національний дохід (ВНД), валовий внутрішній продукт (ВВП), реальний ВНД на душу населення, темпи зростання цих показників).

Для оцінки динаміки розвитку доцільно використовувати показники, що оцінюють темпи економічного зростання в регіоні: темпи зростання душового доходу, продуктивності праці, а також темпи структурної трансформації виробництва і суспільства. Дія на темпи економічного зростання життєво важливе питання для економічної політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні