Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Регіональний розвиток

примушують при оцінці рівня розвитку регіону розглядати не тільки об'єм виробництва, але і такі, наприклад, аспекти, як освіта, охорона здоров'я, стан навколишнього середовища, рівність можливостей в економічній сфері, особиста свобода і культура життя. Цілком доречно як інтегральний показник розвитку регіону використовувати індекс розвитку людини, розроблений і вживаний Програмою розвитку ООН для оцінки розвитку окремих країн.

При управлінні економічним розвитком окремого регіону доцільно виділяти всі вище перелічені відносно самостійні цілі і здійснювати моніторинг їх досягнення. Зокрема, разом з моніторингом стану регіонального виробництва і динаміки грошових доходів населення необхідно відстежувати і інші найважливіші параметри економічного розвитку.

Наявність і рівень якості шкіл, дитячих садів, інших освітніх установ і їх доступність, а також рівень освіти і кваліфікації людей найважливіші параметри рівня розвитку будь-якого регіону. Постачання продуктами живлення, контроль за їх якістю, дотримання прав споживачів на роздрібному ринку це також параметри оцінки рівня регіонального розвитку. Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість життя, рівень розвитку системи охорони здоров'я і її доступність, стан навколишнього середовища також важливі оцінні критерії соціально-економічного розвитку регіону.

Навіть якщо припустити, що велика частина російських регіонів вийде з економічної кризи у вузькому сенсі цього слова, тобто запанує позитивна динаміка зростання вироблюваної продукції, то навряд чи ще можна буде говорити про позитивні зрушення в динаміці соціально-економічного розвитку в сучасному розумінні, оскільки екологічна складова гальмуватиме просування регіонів вперед.

В даний час найближчі передмістя багатьох російських міст є одним великим звалищем, що розростається. Багато так званих дачних селищ розташовано в місці складування власних же покидьків. Значна частина земель безповоротно втрачається під натиском наступаючого неуцтва в екологічній сфері, посиленого загальним недоліком фінансових коштів. Це лише один незначний аспект комплексної проблеми екологічного добробуту людей

Багато міст характеризуються багатократним перевищенням допустимих норм забруднення води і повітря. Значні площі родючих земель щорічно безповоротно втрачаються і назавжди виводяться з сільськогосподарського обороту. Всі негативні екологічні тенденції роблять вплив на загальний тренд соціально-економічного стану російських регіонів.

У поняття соціально-економічного розвитку регіону входить і така важко вимірна субстанція, як культура життя населення. Позитивна динаміка економічного розвитку регіону можлива лише за умови збагачення культурою життя населення даного регіону. Соціально-економічний розвиток регіону лише тоді має позитивну динаміку, коли за інших рівних умов розширюється особиста свобода кожного, у тому числі і в економічній області, що можливо при ефективній підтримці малого і середнього бізнесу, антимонопольних заходах, захисті прав споживачів, забезпеченні реальної свободи пересувань, яка забезпечується розвиненим ринком житла.

Тенденції розвитку регіонів і міст. Розглянемо деякі базові теоретичні уявлення, лежачі в поясненні основних тенденцій економічного розвитку регіонів і міст.

Перше з них теорія просторових переваг, або теорія розміщення. Згідно цієї теорії просторові переваги виявляються в будь-якій економічній діяльності. Вони примушують ті або інші види виробництв розташовуватися в цілком певних регіонах. Так, алюмінієва промисловість тяжіє до джерел дешевої електроенергії, металургійні заводи до місць здобичі залізняку і коксу, будь-які виробництва, сильно залежні від сировини, розташовуються, як правило, близько до джерел сировини. Деякі виробництва, орієнтовані на місцеві ринки і передбачаючі значні транспортні витрати, розташовуються близько до ринків

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні