Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Регіональний розвиток

збуту. Кожен регіон, кожне місто володіє своїми територіальними перевагами, пов'язаними або з джерелами сировини, або з іншими чинниками виробництва (робоча сила, земля, енергія), або з близькістю до ринків збуту. Дана теорія в значній мірі пояснює розміщення продуктивних сил, що склалося.

Інші традиційні уявлення, пов'язані не тільки з теорією, але і з практикою економічного розвитку, грунтуються на закономірностях агломерації, концентрації і комбінації виробництва. У крупних містах або міській агломерації додаткова економія або додатковий економічний ефект утворюється у зв'язку з тим, що навколо успішно діючих виробництв формується їх оточення і завдяки об'єднаному використанню загальних ресурсів (трудових, енергетичних, інфраструктурних) досягається додаткова економія. Висока концентрація промисловості в крупних містах дозволяє отримати додаткову економію, що виникає завдяки агломераційному ефекту (сукупні витрати всіх виробництв в крупній агломерації менші, ніж сума витрат кожного виробництва у разі їх одиночного розміщення поза межами даної агломерації). У крупних центрах виникає додатковий потенціал їх розвитку завдяки тому, що деякі види висококваліфікованої діяльності можливі тільки в крупних центрах (музеї, крупні театри, медичні центри і т. п. ).

Вельми плідною концепцією, що дозволяє ефективно аналізувати проблеми економічного розвитку регіону, є концепція основного і допоміжного виробництва. У будь-якому регіоні можна виділити основну промисловість, тобто ту, продукція якої в основному вивозиться з регіону, і допоміжне виробництво, продукція якого споживається переважно в межах регіону. Як приклад можна розглянути машинобудівний завод як основне виробництво і всю обслуговуючу його інфраструктуру – почту, дитячі сади, школи, поліклініки, банки, страхові установи, експедиційні і транспортні служби, будівництво як допоміжний. Зазвичай при розширенні основного виробництва збільшується і вся обслуговуюча його інфраструктура; виникає так званий мультиплікативний ефект: основне виробництво можна розглядати як своєрідний прискорювач економічного зростання

Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом розвитку, зокрема у тому випадку, коли кількість робочих місць в основному виробництві скорочується в процесі структурної перебудови. При достатньо швидких структурних зрушеннях, обумовлених науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розвитку регіону стає не основне, а допоміжне виробництво. Довгострокове процвітання регіону залежить від того, наскільки розвинена в нім інфраструктура і наскільки вона готова узяти на себе навантаження нового основного виробництва. Чим більше розвинена інфраструктура (допоміжне виробництво), тим більше гнучкою є вся економіка регіону, тим на міцнішій основі базується його економічний розвиток і процвітання.

Таким чином, в умовах швидкої зміни основних виробництв головним чинником стійкого економічного розвитку стає ступінь розвиненості всієї міської інфраструктури. Це дає підставу по-новому поглянути на роль так званих допоміжних виробництв, оцінити їх як первинний чинник економічного розвитку і застава його процвітання в майбутньому.

При аналізі якості регіонального розвитку корисно використовувати концепцію теорії стадій зростання Д. Бела. У всіх країнах і регіонах економічний розвиток проходить три основні стадії: доіндустріальне, індустріальне і постіндустріальне. Домінуючими галузями доіндустріального розвитку є добувні галузі, сільське господарство, рибна, лісова і гірничодобувна промисловість. У індустріальній стадії переважають переробні галузі машинобудування, легка і харчова промисловість. У постіндустріальній стадії основними галузями, на яких базується економічний розвиток, стає галузі нематеріального виробництва: наука, освіта, торгівля, фінанси, страхування, охорона здоров'я. Характерними рисами постіндустріального суспільства стають відносне падіння виробництва товарів і відносне збільшення виробництва послуг, зростання наукоємкого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні