Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Шляхи вдосконалення системи державних тестів фізичної підготовленості студентів на основі найновіших досліджень

на наступних курсах зростання було незначне. Порівнюючи середні результати юнаків з бігу на 3000 м видно, що середній результат на І-ІІІ курсах (оцінка 3 бали за 5-бальною системою) перебував у межах 13хв. 27 с ± 8,1 с і відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Вихідний рівень показників розвитку фізичних якостей юнаків - 14,03 с ± 1,3 с; І курс - 13,27 ± 1,1; ІІ -13,16 ± 0,9 і III курс - 13.10 с ± 0,9 с. У дівчат рівень розвитку витривалості значно нижчий, ніжу юнаків. Тільки в кінці II курсу середній результат з бігу на 2000 м у них відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Їхні показники такі: вихідні-12.36 с ±2.2с: І курс-11,47 ± 1,1; ІІ – 11,8 ± 0,7; III курс – 10,59 с ± 0,8 с.

Стан силової підготовки студентів визначали за силою м'язів плечового поясу, живота і швидкісно-силових якостей м'язів нижніх кінцівок.

Перший тест силової підготовки - згинання й розгинання рук v позиції лежачи. Під час виконання цього тесту в юнаків простежувалася стабільність результатів протягом трьох років навчання. Найвищий приріст результатів спостерігався в кінці І курсу. Середній результат в кінці І - III курсів - 38,3 ± 2,3 раза (оцінка 4 бали). Вихідний рівень показників у юнаків - 33,9 ±8,3 раза: І курс - 38.3 ± 5.1; II - 40,8 ±7,2; III курс-42.6 ± 3,7 раза. У дівчат середній показник - 12,3 - 15,6 раза (оцінка 2 бали; оцінку 3 бали виставляли за 16 разів), їхні показники такі: вихідний рівень розвитку фізичних якостей - 10 ± 7,4 раза; І курс -12 3 ±8.0; II-13,2 ±6.7; III курс-15,6 ± 5,3 раза.

Іншим показником сили плечового поясу в юнаків було підтягування у вису. Незважаючи на низький вихідний рівень (9,2 раза), середній результатна І-IІІ курсах - 12± 1,7 раза і відповідав середньому рівню фізичної підготовленості. Вихідний рівень показників у юнаків - 9,2 ± 4:6 раза: І курс - 12,0 ± 3.5; II - 12.9 ± 3,1; III курс - 13,4 ±1,9 раза. Під час виконання вису на зігнутих руках у дівчат середній результат був 12,15 і 14,2с. На II і III курсах результати відповідали середньому рівню фізичної підготовленості. Результати тестування в дівчат значною мірою залежали від вольових якостей і ваги тіла. Показники такі: вихідний рівень розвитку фізичних якостей - 8,3 ± 7,5 с: І курс - 12 + 1.4; II- 15 + 0,8; III курс - 14.2 ±6.1 с.

Силу м'язів живота визначали за кількістю піднімань тулуба в сід за 1 хвилину. У юнаків цей показник був найвищим в кінці III курсу, а середній результат - 41 ± 3,1 раза. Вихідний рівень показників розвитку фізичних якостей юнаків - 37,6 ± 6,4 раза; І курс - 41 ±6,3; ІІ - 44,1 ±4,8; ІІІ курс - 47,2 ±5,0 раза. У дівчат цей показник зростав рівномірно до кінця III курсу і був у межах 38,3 ±1,7 раза. Виконання цього тесту юнаками й дівчатами на III курсі оцінювали 4 балами, що відповідає рівню фізичної підготовленості вищому за середній. Показники дівчат: вихідний рівень – 33,:3 ± 17.4 раза; І курс - 38,3 ±

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні