Сертифікація в США

Сертифікація в США 

У США діють багаточислені закони по безпеці різних видів продукції, які і служать правовою основою сертифікації відповідності. Найбільш широким діапазоном дії відрізняється Закон про безпеку споживчих товарів.

Згідно цим законам обов'язкової сертифікації підлягає продукція, на яку прийнятий державний стандарт, а також що купується державою на внутрішньому і зовнішньому ринках. Обов'язкова сертифікація контролюється державними органами.

Добровільна сертифікація проводиться за заявою споживачів або виготовників продукції на відповідність пропонованим ними нормативним документам.

У країні діють три основні категорії програм сертифікації, які затверджує Федеральний уряд:

•    1-а категорія — сертифікація товарів і послуг на безпеку. Всі ці програми носять обов'язковий характер;

•    2-а категорія — програми по перевірці зразків продукції і виробництв, замінюючі суцільний контроль;

•    3-а категорія — програми оцінки якості і умов виробництва до вступу продукції в торгівлю.

По програмах 1-ої категорії, як правило, проводиться обов'язкова сертифікація такої продукції, як автомобілі, контейнери (у тому числі для сільгосппродуктів), судна, магістральні трубопроводи і тому подібне Програми 2-ої і 3-ої категорій використовують для обов'язкової і добровільної сертифікації.

Програми Управління по безпеці харчових продуктів і ліків охоплюють продукцію не лише для людини, але і для тварин, і випробування проводяться не лише на нешкідливість, але і на ефективність дії.

Відповідно до програм 2-ої категорії сертифікуються такі види товарів, які споживаються в державних установах (Департамент оборони, Департамент торгівлі, Управління сільської електрифікації і ін. ), а сертифікація обов'язкова, якщо продукція купується урядовими організаціями на державні кошти

Програми 3-ої категорії в основному добровільні, за винятком тих, які передбачають сертифікацію окремих видів продовольства (наприклад, яйце, тютюн і др). Найбільша кількість програм розроблена Департаментом сільського господарства і Департаментом торгівлі. За результатами сертифікації харчових продуктів їх підрозділяють на "добірних" (Choice) і "сорт A" (Trade A).

Окрім затверджених урядом, в США є програми сертифікації, які організовуються в приватному секторі. Їх послугами користуються не лише фірми США, але і експортери з інших країн.

Нормативною базою сертифікації є стандарти:

•    Американським суспільством по випробуваннях матеріалів (ASTM) — для широкого діапазону споживчих товарів;

•    Національною асоціацією виготовників електроустаткування (NEMA) — для електротехнічних товарів і електроустаткування;

•    Комісією з безпеки товарів широкого вжитку (CPSC) - для товарів широкого вжитку;

•    Федеральним агентством по захисту навколишнього середовища (ЕРА) — для сертифікації різних виробництв, двигунів внутрішнього згорання, наземного, водного і повітряного транспорту і т. п. ;

•    урядовим органом по стандартизації — Національним інститутом стандартів і технологій, який розробляє обов'язкові стандарти. Спільне керівництво сертифікацією в країні здійснює Сертифікаційний комітет, що діє у складі NIST, який також координує роботи по стандартизації і представляє США в ІСО, МЕК і інших міжнародних організаціях.

У функції Сертифікаційного комітету входить схвалення і реєстрація програм по сертифікації, правил проведення сертифікації, перевірка компетентності органів по сертифікації (наявність належного устаткування, рівень кваліфікації персоналу і тому подібне).

1 2