Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Складання маршруту екскурсії

План

1. Складання маршруту екскурсії.

2. Принципи побудови маршруту.

3. Розробка маршруту.

1. Складання маршруту екскурсії

Маршрут екскурсії — це найбільш зручний шлях проходження екскурсійної групи, який сприяє розкриттю теми і пов'язаний з процесом показу об'єктів.

При складанні маршруту необхідно дотримуватися таких головних вимог:

по-перше, показ об'єктів повинен вестися в логічній послідовності,

по-друге, маршрут повинен забезпечити показ об'єктів, необхідний для якнайповнішого розкриття теми екскурсії. Розташування пам'ятників на території, наявність під'їзних шляхів і майданчиків для показу самі по собі вже визначають побудову маршруту,

по-третє, маршрут повинен включати впорядковані зупинки, в тому числі санітарні, а також місця парковки транспортних засобів

Маршрут повинен бути компактним. Щоб не допускати дуже довгих пауз і не порушувати цілісності розповіді, переїзди або переходи від об'єкту до об'єкту не повинні перевищувати 10—15 мін. Крім того, необхідно прокладати маршрут по найвпорядкованіших магістралях міста, а також не можна допускати повторних проїздів («петель») по одній і тій же ділянці маршруту (вулиця, площа, міст і т. д. ). При розробці маршруту враховується можливість зупинки автобуса і виходу групи біля кожного з основних об'єктів, на показі яких розкривається одна з підтем екскурсії.

Розробка маршруту - складна багатоступінчата процедура, яка потребує досить високої кваліфікації і є одним з елементів технології створення нової екскурсії. При розробці автобусного маршруту слід керуватися «Правилами дорожнього руху», «Уставом автомобільного транспорту», «Правилами перевезення пасажирів» та іншими відомчими нормативами.

Об'єкти, в залежності від своєї ролі в маршруті екскурсії, можуть бути використані як основні і додаткові.

Основні об'єкти піддаються більш глибокому аналізу, на них розкриваються підтеми екскурсії.

Показ додаткових об'єктів, як правило відбувається при переїздах (переходах) екскурсійної групи і не займає особливого положення

Рекомендується до моменту проведення екскурсії мати декілька варіантів руху групи. Необхідність зміни маршруту в ряді випадків визивається транспортними «пробками», ремонтними роботами на міських магістралях. Все це повинно бути враховано при складанні різних варіантів маршруту.

Розробка автобусного маршруту завершується узгодженням і затвердженням паспорту і схеми маршруту, розрахунком кілометражу і часу використання автотранспорту.  

2. Принципи побудови маршруту

Екскурсійні маршрути можуть будуватися за:

1. хронологічним,

2. тематичним і

3. комплексним тематико-хронологічним принципом.

При хронологічному принципі побудови маршруту об'єкти повинні показуватися з моменту їх виникнення. Зважаючи на розкиданість об'єктів по місту строго витримати цей принцип при розробці маршруту досить складно, проте в екскурсіях на історико-революційну тематику, в літературно-біографічних екскурсіях і деяких інших така побудова маршруту необхідна. Прикладом хронологічної побудови маршруту можуть бути екскурсії, присвячені життю та діяльності видатних людей.

За тематичним принципом побудована більшість екскурсій, наприклад «Київ літературний», «По садах і парках міста», «Замки Тернопільщини».

Комплексний тематико-хронологічний принцип застосовується найчастіше в міських оглядових багатопланових екскурсіях. В них хронологічна послідовність викладу матеріалу дотримується тільки всередині підтеми.  

3. Розробка маршруту

Розробка маршруту включає такі етапи:

Етап І. Вибір пунктів маршруту (вибір об'єктів екскурсії).

Критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами.

Етап II. Ієрархізація

1 2