Стандартизація

План

  1. Сутність стандартизації, основні поняття і терміни.
  2. Види стандартів.
  3. Визначення якості сільськогосподарської продукції.
  4. Показники якості сільськогосподарської продукції.
  5. Контроль якості продукції, різновиди контролю.
  6. Методи визначення показників якості продукції.
  7. Особливості стандартизації сільськогосподарської продукції.

1. Сутність стандартизації, основні поняття і терміни

Поняття стандартизація походить від англ. Слова "standart", що означає "норма, зразок, основа".

Стандартизація - діяльність, що полягає в находженні рішень для задач в сфері науки, техніки і економіки, направлена на досягнення оптимальної ступені упорядження у визначеній області.

Результатом конкретної роботи по стандартизації є нормативно-технічний документ (НТД); керівний документ (КД), стандарт, інструкція, технічні умови (ТУ), типове положення.

НТД встановлює вимоги до об'єктів стандартизації, і є обов'язковим для виконання у визначених областях діяльності, його розробляють в установленому порядку і затверджують компетентні органи. Головна роль серед нормативно-технічних документів по стандартизації належить стандартам.

Стандарт - нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до груп однорідної продукції, а в необхідних випадках вимоги до конкретної продукції, правила, забезпечуючи її розробку, виробництво і застосування

Стандарт може бути не тільки у вигляді нормативно-технічного документа, що вміщує норми, правила і вимоги, але і у вигляді всіляких предметів, виконуючих роль еталонів при вимірах, фізичних порівняннях (наприклад, гирі, рулетки, лабораторні мірні циліндри та ін. ). Стандартами є всілякі бланки встановленої форми (річні звіти, форми статистичної звітності і обліку, технологічні карти).

Стандарти, як правило, розробляють на основі і по результатам науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт.

Комплексна стандартизація найбільш повно і оптимально задовольняє вимоги всіх зацікавлених організацій і підприємств за допомогою погодження показників норм, вимог до взаємопов'язаних об'єктів і ув'язкою строків введення в дію нормативно-технічних документів.

Комплексність стандартизації в сільському господарстві забезпечується розробкою програм стандартизації, які передбачають розробку взаємопов'язаних стандартів на сільськогосподарську техніку і обладнання, корми, добрива, матеріали, методи контролю, процеси підготовки і технології виробництва та ін.

Програма комплексної стандартизації передбачає розробку нормативно-технічного документу по таким розділам: кінцева продукція, сировина і матеріали; технічні засоби виробництва (машини, обладнання); засоби метрологічного забезпечення виробництва; типові технологічні процеси і технологічні норми; методи підготовки, організації і метрологічного забезпечення виробництва.

 

2. Види стандартів

Стандарти всіх категорій підрозділяються на види. Поняття "вид стандарту" визначається його змістом в залежності від об'єкта стандартизації. На види підрозділяються як стандарти на продукцію, так і загальнотехнічні і організаційно-методичні.

Стандарти на продукцію підрозділяють на такі види:

1) параметри і (або) розміри;

2) типи;

3) асортимент;

4) марки;

5) конструкція;

6) методи контролю (випробування, аналіз, виміри, визначення);

7) приймання;

8) маркировка;

9) упаковка;

10) транспортування;

11) зберігання;

12) експлуатація і ремонт;

13) загальні технічні вимоги;

14) загальні технічні умови;

15) технічні умови;

16) типові технологічні процеси.

Загальнотехнічні стандарти підрозділяють (ДеСТ 1. 0-01) на такі види:

1) терміни і визначення;

2) визначення;

3) номенклатура;

4) загальні вимоги і (або) норми;

5) методи.

Організаційно-методичні стандарти підрозділяють на такі види:

1) основні (загальні) положення;

2) порядок;

3) побудова (викладання, оформлення, зміст).

Працівникам сільського господарства в процесі зберігання, транспортування і реалізації сільськогосподарської продукції часто приходиться звертатись до

1 2 3 4 5 6