Стандартизація, метрологія та якість сільськогосподарської продукції

План 

1. Сутність стандартизації, основні поняття і терміни.

2. Категорії нормативно-технічних документів та їх характеристика.

3. Види стандартів.

4. Визначення якості сільськогосподарської продукції.

5. Показники якості сільськогосподарської продукції.

6. Контроль якості продукції, різновиди контролю.

7. Методи визначення показників якості продукції.

8. Особливості стандартизації сільськогосподарської продукції.

9. Основні поняття метрології.

10. Міжнародна стандартизація.

 

1. Сутність стандартизації, основні поняття і терміни

Поняття стандартизація походить від англ. Слова "standart", що означає "норма, зразок, основа"

Стандартизація - діяльність, що полягає в находженні рішень для задач в сфері науки, техніки і економіки, направлена на досягнення оптимальної ступені упорядження у визначеній області.

Результатом конкретної роботи по стандартизації є нормативно-технічний документ (НТД); керівний документ (КД), стандарт, інструкція, технічні умови (ТУ), типове положення.

НТД встановлює вимоги до об'єктів стандартизації, і є обов'язковим для виконання у визначених областях діяльності, його розробляють в установленому порядку і затверджують компетентні органи. Головна роль серед нормативно-технічних документів по стандартизації належить стандартам.

Стандарт - нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до груп однорідної продукції, а в необхідних випадках вимоги до конкретної продукції, правила, забезпечуючи її розробку, виробництво і застосування.

Стандарт може бути не тільки у вигляді нормативно-технічного документа, що вміщує норми, правила і вимоги, але і у вигляді всіляких предметів, виконуючих роль еталонів при вимірах, фізичних порівняннях (наприклад, гирі, рулетки, лабораторні мірні циліндри та ін. ). Стандартами є всілякі бланки встановленої форми (річні звіти, форми статистичної звітності і обліку, технологічні карти).

Стандарти, як правило, розробляють на основі і по результатам науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт.

Комплексна стандартизація найбільш повно і оптимально задовольняє вимоги всіх зацікавлених організацій і підприємств за допомогою погодження показників норм, вимог до взаємопов'язаних об'єктів і ув'язкою строків введення в дію нормативно-технічних документів.

Комплексність стандартизації в сільському господарстві забезпечується розробкою програм стандартизації, які передбачають розробку взаємопов'язаних стандартів на сільськогосподарську техніку і обладнання, корми, добрива, матеріали, методи контролю, процеси підготовки і технології виробництва та ін.

Програма комплексної стандартизації передбачає розробку нормативно-технічного документу по таким розділам: кінцева продукція, сировина і матеріали; технічні засоби виробництва (машини, обладнання); засоби метрологічного забезпечення виробництва; типові технологічні процеси і технологічні норми; методи підготовки, організації і метрологічного забезпечення виробництва.

2. Категорії нормативно-технічних документів та їх характеристика

Нормативно-технічні документи (НТД) в залежності від рівня їх затвердження, що визначає сферу їх дії, підрозділяють на такі категорії:

1. Державні стандарти України - ДСТУ.

2. Галузеві стандарти України - ГСТУ.

3. Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України - СТТУ.

4. Технічні умови України - ТУУ.

5. Стандарти підприємств - СТП.

Державні стандарти обов'язкові для всіх підприємств і організацій, що випускають і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні