Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Типи видань політичних та правових першоджерел, праць видатних діячів суспільствознавства

«Типи видань політичних та правових першоджерел, праць видатних діячів суспільствознавства»

 

Під час виконання контрольної роботи були використанні наступні типи суспільно-політичних видань:

  • видання вибраних творів видатного діяча суспільствознавства;
  • збірник документів політичних партії;
  • поточне офіційне видання державних документів;
  • ретроспективний тематичний збірник державних документів.

Обрані видання були проаналізовані за схемою:

1) Бібліографічний опис видання.

2) Тип видання з погляду:

  • повноти відображення творів або документів;
  • принципу формування структури видання в цілому і окремих томів; способу розташування творів або документів у виданні;
  • складу науково-довідкового апарату (характер супровідних статей, види та типи приміток та коментарів; склад допоміжних покажчиків). Подайте конкретні приклади.

3) Приклад практичного застосування науково-довідкового апарату:

 

Питання

 

Відповідь

Джерело пошуку

Шлях доступу

 

ІV. Цільове та читацьке призначення видання.

 

 

І. Видання вибраних творів видатного діяча суспільствознавства.

 

1) Драгоманов М. П. Вибране : (… мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні) [Текст] / М. П. Драгоманов. — К. : Либідь, 1991. — 688 с.

2)

  • У виданні представлені найважливіші статті М. П. Драгоманова, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації у зв’язку із загальнолюдським прогресом.
  • Статті згруповано в хронологічному порядку, за часом першої їх публікації.
  • Науково-довідковий апарат видання включає:

- примітки;

- покажчик імен та періодичних видань.

У виданні виявлені наступні примітки:

 

 

 

За видами

підрядкові (подаються у вигляді виноски внизу сторінки; примітки зроблені М. Драгомановим):

с. 8, 12-14, 33-35, 259;

 

позатекстові (вміщені в кінці видання в спеціальному розділі «Примітки»; примітки до статей складені Р. Міщуком і В. Шандрою):

с. 619-671

 

 

 

За типами

текстологічні:

«Тобто у «Збірнику українських пісень» (К. , 1849)» (с. 622).

«Вперше надруковано як передмову до двотомного збірника «Исторических песен малорусского народа» (К. , 1874). Цензурний дозвіл 10 серпня 187 року» (с. 627).

 

реальні:

«Йдеться про щоденник, який за припущенням С. Величка, нібито уклав секретар Богдана Хмельницького Зорка Самійло» (с. 624).

«Тут йдеться про  М. І. Костомарова» (с. 649).

 

словникові:

«Квартирка называется небольшое окошечко в задней стене украинской хаты» (с. 35).

«Унітарії – прихильники течії у християнстві, яка заперечує церковний догмат про Трійцю» (с. 643).

 

історико-літературні:

«Стаття, як засвідчує редакція «Правди» (1876, № 12, с. 471) у преамбулі до її публікації, була надіслана до журналу влітку 1872 р. під назвою «Народна освіта і література на Україні». Видавці наголошували на тому, що впродовж чотирирічного лежання в архіві «Правди» її  автор пішов далі у своїх поглядах. Драгоманов підтримував наміри цього народовського видання стати загальноукраїнським органом, але різко виступав проти національної замкнутості редакції. Підсумовуючи власні спостереження і висновки з приводу занепаду народної освіти на Східній Україні, Драгоманов згодом написав і видрукував у збірці «Громада» (Женева, 1878) розвідку «Народної школи», куди ввійшла з деякими уточненнями й ця стаття. У зібрання творів не включалась» (с. 646).

 

В кінці видання подається «Покажчик імен та періодичних видань». Прізвища (імена) осіб, які згадувалися в тексті та назви періодичних видань подаються в алфавіті

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні