Вагітність та септичний шок

ПЛАН

СЕПТИЧНИЙ ШОК В АКУШЕРСТВІ      

ЕТІОЛОГІЯ 

ПАТОГЕНЕЗ        

КЛІНІКА     

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ     

 

СЕПТИЧНИЙ ШОК В АКУШЕРСТВІ

Одним з найважчих ускладнень гнійно-септичних процесів будь-якої локалізації є септичний або бактерійно-токсичний шок. Септичний шок є особливою реакцією організму, що виражається в розвитку важких системних розладах, пов'язаних з порушенням адекватної перфузії тканин, настає у відповідь на впровадження мікроорганізмів або їх токсинів. По частоті виникнення бактерійно-токсичний шок стоїть на третьому місці після геморагічного і кардіального, а по летальності - на першому. При септичному шоці гинуть від 20 до 80% хворих. У акушерсько-гінекологічній практиці септичний шок ускладнює потім абортні інфекційні захворювання, хоріоамніоніт в пологах, пієлонефрит вагітних, гнійні мастити.

ЕТІОЛОГІЯ

Септичний шок найчастіше ускладнює течію гнійно-інфекційних процесів, що викликаються грамнегативною флорою,: кишковою паличкою, протеєм, клебсіеллою, синегнійною паличкою. При руйнуванні ці бактерії виділяють ендотоксин, що включає пусковий механізм розвитку септичного шоку. Септичний процес, викликаний грампозитивною флорою (ентерококом, стафілококом, стрептококом), рідше супроводжується шоком. Активним початком при цьому виді інфекції є екзотоксин, що виробляється живими мікроорганізмами. Причиною розвитку шоку може бути не лише аеробна бактерійна флора, але і анаероби, (в першу чергу Clostridia perfringens), а також рикетсії, віруси, прості віруси і гриби.

Для виникнення шоку, окрім інфекції, потрібна наявність ще двох чинників: зниження загальної резистентності організму хворого і наявність можливості для масивного проникнення збудника або його токсинів в кров. У вагітних, породіль і породіль подібні умови виникають нерідко

Розвитку шоку в подібній ситуації сприяють декілька чинників

- матка, що є вхідними воротами для інфекції;

- згустки крові і залишки плодового яйця, що служать прекрасним поживним середовищем для мікроорганізмів;

- особливості кровообіги вагітної матки, сприяючі легкому вступу бактерійної флори в кровоносне русло жінки;

- зміна гормонального гомеостазу (в першу чергу естрогенного і гестагенного);

- гіперліпідемія вагітних, що полегшує розвиток шоку;

- алергізація жінок вагітністю.

ПАТОГЕНЕЗ

Грунтуючись на даних літератури останніх років, патогенез септичного шоку можна представити таким чином. Токсини мікроорганізмів, що поступають в кровоносне русло, приводять в рух вазоактивні речовини: кініни, гістамін, серотонін, катехоламіни, ренін.

Первинні розлади при септичному шоці торкаються периферичного кровообігу. Вазоактивні речовини типу кінінів, гістаміну і серотоніна викликають вазоплегію в капілярній системі, що призводить до різкого зниження периферичного опору. Настає зниження АД. Розвивається гіпердинамічна фаза септичного шоку, при якій, не дивлячись на те, що периферичний кровотік досить високий, капілярна перфузія понижена. Порушуються обмінні процеси в тканинах з утворенням недоокислених продуктів. Ушкоджувальна дія бактерійних токсинів, що триває, призводить до посилювання циркуляторних розладів. Виборчий спазм венул в комбінації з прогресом синдрому ДВС сприяє секвестрації крові в системі мікроциркуляції. Підвищення проникності стінок посудин веде до просочування рідкої частини крові, а потім і формених елементів в інтерстиціальний простір. Ці патофізіологічні зміни сприяють значному зменшенню ОЦК. Настає гіповолемія,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні