Вплив на організм алкоголю, наркотичних і токсичних речовин

Нашому суспільству дедалі частіше доводиться мати справу з проявами алкоголізму, наркоманії та токсикоманії серед школярів. У підлітків, які вживають алкоголь та наркотики, передусім зазнають ураження нервова, а згодом — й інші сис­теми організму. Зміни, що ведуть до інвалідності, настають у них катастрофічне швидко. З цим злом неможливо боротися, не знаючи причин його виникнення, особливостей впливу наркотичних та токсичних речовин на організм.  

Поняття про алкоголізм, наркоманію, токсикоманію

Певною мірою ставлення до алкоголю визначається знан­нями про його дію, наслідки разового та систематичного вживання. Типова картина алкогольного сп'яніння змінюється залежно від дози вжитого напою. Легке сп'яніння змінює звичний, властивий конкретній людині емоційний фон. Так, якщо ступінь сп'яніння легкий, в одних випадках стан людини супроводжується погіршенням настрою, прагненням до усамітнення, роздратованістю, в інших — бажанням спілкува­тися з оточуючими.

Змінюється і поведінка сп'янілого — мова стає надто гуч­ною, рухи різкими, мислення прискорюється, але стає більш поверховим, менш логічним і послідовним. Виникає ризик не-передбачуваних вчинків, що, як правило, призводять до конфліктів з оточуючими. Нерідко підсилюються апетит, ста­тевий потяг. Все це свідчить про пригнічення гальмівних про­цесів і підвищення активності підкоркових центрів головно­го мозку.

У разі вживання більшої дози з'являється схильність обра­жати, дії людини направлені проти оточуючих, можуть бути небезпечними. Помітні розлади вестибулярного апарату. Лю­дина може сприймати тільки звуки підвищеної сили, бачити більш яскраві предмети. Такий ступінь сп'яніння змінюється глибоким сном. Прокинувшись, людина відчуває розбитість, слабкість, апатію, відсутність апетиту, спрагу, погіршення на­строю

Чим вища доза вжитого спиртного, тим вищий токсичний ефект. Посилюється тепловіддача, а звідси — швидка втрата організмом тепла.

Дуже швидко алкоголь проникає у молочні залози жінок. Так, після прийому 50 мл алкоголю його вміст у молоці матері, яка годує дитину, становить 2,5 %. Така доза може спри­чинити необоротні процеси у нервовій системі немовляти.

Потрапляючи у кров, алкоголь виводиться в основному через нирки, а подразнюючи їх, змушує виділяти багато необхідних організмові речовин. У результаті порушується електролітний склад крові.

Якщо вживати спиртне регулярно, на проміжному етапі окиснення спирту виділяється ацетальдегід, який, у свою чергу, призводить до утворення специфічного продукту типу морфіну, що зумовлює швидке звикання до алкоголю і розви­ток алкоголізму.

Алкоголізм — хворобливий потяг до алкогольних напоїв, в основі якого лежить фізіологічна залежність, що супроводжу­ється соматичними, нервовими і психічними порушеннями в організмі.

Розвиткові алкоголізму, як правило, передують система­тичні пияцтва. Далі все чіткіше проявляється потяг до більш регулярного і постійного вживання спиртних напоїв. Слід зазначити, що стійкість до спиртних напоїв у людей втра­чається, а найголовніше, алкоголь перестає приносити задово­лення. Але фізіологічна залежність змушує продовжувати його вживати. Алкоголік дедалі більше уникає компаній, прагне до самотності.

Вже на перших стадіях розвитку алкоголізму помітні значні зміни особистості. Нерідко в алкоголіків виникають провали пам'яті, алкогольні психози, порушується сон, часто сняться жахи. Спостерігаються напади так званої білої гарячки (алко­гольного делірію), під час яких хворий бачить велику кількість різних дрібних тварин (пацюків, змій, павуків, комах), інколи мерців, чортів тощо. Наявність таких галюцинацій свідчить про тяжке ураження

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні