Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Зовнішні ефекти

План

  1. Зовнішні ефекти.
  2. Наслідки негативних зовнішніх ефектів.
  3. Наслідки позитивних зовнішніх ефектів.
  4. Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів.

2. Зовнішні ефекти мають місце у тих випадках, коли на економічний стан суб’єктів здійснюється позитивний або негативний вплив у результаті дій інших економічних суб’єктів (без сплати за позитивний вплив або компенсаційної шкоди). Внаслідок такого впливу власні витрати та вигоди (які відображаються у витратах і доходах відповідних виробників та споживачів) відрізняються від суспільних витрат і вигод (тих, що виникають у суспільстві в цілому).   

Негативні зовнішні ефекти - коли діяльність однієї сторони спричинює витрати іншої (завод виливає стічні води в ріку, в якій рибалки ловлять рибу. Що більше стічних вод буде вилито, то менше зловлять рибалки).

Позитивні зовнішні ефекти – коли діяльність однієї сторони дає прибуток для іншої (власник будинку перефарбовує його і водночас розбиває красивий квітник. Всі сусіди виграють від такої діяльності, хоча рішення прикрасити будинок і територію навколо нього, напевне, не приймалось із урахуванням вигоди для сусідів. Хобі одного з мешканців міста - розводити квіти. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого встановлені неподалік. )

Зовнішні ефекти можуть виникати в результаті виробництва або споживання якоїсь продукції і здійснювати позитивний чи негативний вплив на виробничу діяльність або споживання третіх осіб.

Характерними для зовнішніх ефектів є:

Граничні приватні витрати (ГПВт), граничні зовнішні витрати (ГЗВт) і граничні суспільні витрати (ГСВт) – це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні витрати, обумовлені виробництвом кожної додаткової одиниці даного блага.

При негативному зовнішньому ефекті ГПВт менші від ГСВт на величину ГЗВт:    ГСВт = ГЗВт + ГПВт.

Гранична приватна вигода (ГПВ), гранична зовнішня вигода (ГЗВ) та гранична суспільна вигода (ГСВ) - це додаткові, відповідно, приватні, зовнішні та суспільні вигоди, які виникають при збільшенні виробництва та споживання даного продукту ще на одну одиницю.

При позитивних зовнішніх ефектах ситуація протилежна: суспільна вигода виробництва або споживання блага (ГСВ) більша його індивідуальної вигоди (ГПВ) на величину (ГЗВ):                                    ГСВ = ГПВ + ГЗВ.

Таким чином, у випадках виникнення екстерналій (зовнішніх ефектів) вплив одних суб’єктів на інші виходить за межі взаємовигідних добровільних ринкових відносин і не може регулюватися механізмом цін.

3. Оскільки зовнішні фактори не відображаються в ринкових цінах, вони можуть стати причиною економічної неефективності.

Пригадаймо приклад про завод, який виливає стічні води в річку. Якщо припустити, що фірма має виробничу функцію з фіксованими пропорціями використовуваних виробничих ресурсів, то об’єм стоків можна скоротити лише за рахунок зниження обсягів виробництва.

Чи є ефективне виробництво в галузі при наявності екстерналій?

Ефективний обсяг в галузі досягається тоді, коли граничний доход від додаткової одиниці продукції дорівнює граничним суспільним витратам.  

Зовнішні впливи призводять до неефективності як у ДП, так і в КП. Нам відомо, що фірми вступають в конкурентну галузь промисловості, якщо ціна перевищує середні витрати виробництва, і виходять з галузі, якщо ціна нижча середніх витрат. За тривалої

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні