Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Інформаційна політика щодо ЗМІ Великобританії та Росії

Зміст

Вступ.  

Розділ І. Загальні закономірності розвитку ЗМІ 

1. 1. Основні тенденції формування і функціонування сучасних засобів масової інформації 

1. 2. Сутнісні характеристики ЗМІ 

Розділ ІІ. Система державної політики щодо ЗМІ в Великобританії та Росії 

2. 1. Особливості державної політики регулювання діяльності ЗМІ у Великобританії 

2. 2. Особливості державної політики регулювання діяльності ЗМІ у Росії 

Висновки.  

Перелік використаної літератури.  

Додатки.  


Вступ

Засоби масової інформації являють собою важливий інструмент впливу на суспільну свідомість громадськості. Засоби масової інформації являють собою складний соціальний інститут, що містить у собі різноманітні елементи, призначені для виконання, в першу чергу, завдань інформування населення про ті чи інші події та явища.

Сучасний світ характеризується загальним зростанням ролі інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Характерною особливістю буття людської цивілізації у постіндустріальну, або, як її ще називають, інформаційну, еру є кардинальна переоцінка ролі та значення інформації у житті людства

Дедалі очевиднішим є вплив, який вона відіграє на усі сфери суспільного життя. З кінця 60-х років і по нинішній день спостерігається значний прогрес у розвитку інформаційних технологій; відтак, кардинально зростає роль мас-медіа та інформації, яку вони поширюють [1].

Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ формування державної політики в сфері регулювання функціонування засобів масової інформації.

Об’єктом даного дослідження є засоби масової інформації Великобританії та Росії.

Предметом даного дослідження є особливості здійснення державного регулювання в сфері засоби масової інформації.

Головними завданнями дослідження є:

  1. Визначити теоретичні основи діяльності засобів масової інформації у сучасному суспільстві.
  2. Встановити особливості формулювання та реалізації державної політики в сфері засобів масової інформації у Великобританії та Росії.
  3. Встановити особливості функціонування системи державної політики у сфері ЗМІ.


Розділ І. Загальні закономірності розвитку ЗМІ 

1. 1. Основні тенденції формування і функціонування сучасних засобів масової інформації

Засоби масової інформації – це специфічний соціальний інститут, який включає в себе систему друкованих видань, радіо-, теле-, відео- та кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення масової інформації.

Під засобами масової інформації розуміють комплексний суспільний інститут, що охоплює систему друкованих видань, радіо-, теле-, відео програм, кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення інформації.

Оскільки засоби масової інформації, як правило, є одним із головних чинників, за допомогою яких формується громадська думка, використання їх як інструмента PR є надзвичайно ефективним.

У більшості країн зменшується вплив масової, бульварної преси, у всякому разі бульварної щоденної газети. Більше стає якісних газет, розрахованих на більш утворені кола населення. Це зв'язано з декількома причинами і насамперед зі зміною соціального статусу багатьох груп у суспільстві, зі зростанням ролі так званих білих комірців, що віддають перевагу серйозну у всіх відносинах пресові. У той же час сама

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні