Запрошуємо до співпраці виконавців курсових та дипломних робіт на взаємовигідних умовах.

Умови здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні та можливості їх покращення

Для суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, які реалізуються відповідно до державних програм розвитку приоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності  або додаткові пільги (ст. 7 Закону України від 19. 03. 1996 р. ). Це відноситься, наприклад, до підприємств з виробництва автомобілів, що залучають великі іноземні інвестиції. Закон України від 19. 09. 1997 р. „Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” і Закон України від 15. 11. 2001 р. „Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про державну підтримку автомобільної промисловості України” передбачають оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою операцій з продажу автомобілів, автобусів та комплектуючих виробів до них власного виробництва резидентів-виробників при наявності в них затвердженої Кабінетом Міністрів України інвестиційної програми.

Прикладом може служити інвестиційна програма спільного українсько-корейського підприємства з іноземною інвестицією у формі ЗАТ „АвтоЗАЗ-ДЕУ”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 24. 03. 1998 р. № 862. Разом з тим, слід зазначити, що у вищевказаних нормативно-правових актах не проводиться різниці між іноземними та вітчизняними інвесторами, тобто такий же пільговий режим може подаватися й у зв’язку з вітчизняними інвестиціями [ст. 808 Господарський кодекс України: Коментар. – Х. : ТОВ „Одіссей”, 2004].

 

1. 2. Зміст та умови інвестиційної діяльності в Україні.

Проведене в травні 2002 р. анкетне опитування 122 найбільших інвесторів в Україні дозволило зібрати і ґрунтовно вивчити обширний масив думок іноземних інвесторів, їхніх оцінок умов вкладання капіталу в Україні, міркувань щодо найбільш ефективних заходів для поліпшення інвестиційного клімату в нашій державі. Завдяки опитуванню виявлено основні сильні і слабкі конкурентні позиції України на світовому ринку капіталу, переваги та недоліки інвестиційного клімату, визначено кроки з боку держави, на які очікують інвестори.

На думку більшості опитаних інвесторів, умови інвестиційної діяльності в Україні потребують суттєвого поліпшення – 52% із них вважають інвестиційний клімат в Україні незадовільним. Разом з тим близько 40% респондентів зазначили, що умови інвестування в нашій державі загалом відповідають їхнім потребам і запитам

За цього, на думку близько 8% опитаних, умови інвестування в Україні привабливі.

Насторожує те, що велика кількість інвесторів (39%), котрі, як зазначалося вище, працюють в Україні не перший рік, не помічають жодних змін в інвестиційному кліматі нашої держави. В той же час майже однакова кількість інвесторів дають протилежні оцінки змінам в умовах інвестування: 29% вважають, що клімат в Україні останнім часом погіршився, зате 32% гадають, що він покращився.

Неоднозначність оцінок інвесторів у черговий раз доводить відсутність системного, цілеспрямованого руху в напрямі до створення єдиної для всіх інвесторів сприятливої атмосфери.

Одним із найбільш об’єктивних свідчень сприятливості інвестиційного клімату, довіри інвесторів до економіки, що їх приймає, їхньої впевненості у перспективах стабільного розвитку економіки є їхня схильність до реінвестування прибутків. Якщо виходити з цього, то результати опитування вказують на доволі високий рівень довіри інвесторів до української економіки – понад 60% із них реінвестують в Україні одержані від інвестицій прибутки, а не вивозять їх за кордон.

Зокрема понад 18% респондентів реінвестують більше 75% прибутків, близько 11% опитаних – від 25 до 50% або від 50 до 75%. Ще близько 14% інвесторів вкладають в Україні менше 25% зароблених прибутків. Лише частина опитаних інвесторів (31%) прибутків не реінвестують.

Вивчення оцінок інвесторами конкретних умов інвестиційної діяльності дозволило провести своєрідний SWAT-аналіз, що дало змогу визначити слабкі і сильні сторони України на конкурентному світовому ринку капіталів.

Так, найвищі оцінки інвесторів одержали висока родючість українських земель, сприятливі кліматичні умови, порівняно низька вартість праці при високій кваліфікації робочої сили, значна місткість внутрішнього ринку, соціальна та економічна стабільність, достатня забезпеченість економіки основними фондами.

Більшість інвесторів також високо оцінюють можливості оренди майна в Україні, розвиток ринку нерухомого майна та економічну стабільність. В той же час, на думку респондентів, вузькими місцями інвестиційного клімату в Україні є висока кількість податків та ускладненість їх адміністрування, нестабільність податкового законодавства і значне податкове навантаження, складність податкових процедур, особливо процедури повернення податку на додану вартість.

Результати опитування також свідчать про необхідність удосконалення процедур ліцензування та сертифікації, митного оформлення, застави землі і порядку придбання її іноземцями.

Анкетування показало, що керівництво практично п’ятої частини компаній інвесторів витрачає від 25% до 50% свого робочого часу на вирішення різних формальних питань з українськими чиновниками. Водночас у 28% інвесторів ці витрати складають менше 5%. У майже половини на ці цілі йде до чверті часу. І лише 7% інвесторів витрачають на спілкування з українськими чиновниками більше половини свого робочого часу. Майже однакова кількість інвесторів позитивно оцінюють діяльність українських дипломатичних установ з питань формування інвестиційного іміджу України та відмовляються на це запитання, оскільки не спілкувалися з ними. За цього лише 13% респондентів залишилися невдоволеними діяльністю дипломатичних установ України.

Як здається, одним із найбільш принципових висновків опитування стало те, що майже половина опитаних іноземних інвесторів відзначили необхідність підвищення професійного рівня українських чиновників.

Враховуючи, що значна кількість учасників опитування є представниками транснаціональних компаній, які мають значний досвід інвестиційної діяльності в інших державах світу, особливий інтерес становила порівняльна оцінка ними умов вкладання капіталу в Україні та в інших державах світу.

Так, на думку більше половини респондентів, значно кращі умови інвестування порівняно з Україною створені в Росії, Чехії, Угорщині та Китаї. Дещо кращі умови для інвестиційної діяльності, на їхнє переконання, мають Словаччина, Естонія, Литва і Латвія. Водночас більшість опитаних інвесторів вважають умови вкладання капіталу в Україні кращими, ніж у Румунії, Болгарії, Казахстані, Узбекистані, Туркменії, Єгипті та ін.

Одним із найважливіших результатів анкетування стали відповіді інвесторів стосовно найбільш очікуваних ними заходів, спрямованих на поліпшення умов вкладання капіталу в Україні. Так, переважна більшість респондентів вважає, що найбільшого ефекту для покращення інвестиційного клімату в Україні можна досягти шляхом ліквідації бюрократизму  і корупції у місцевих та центральних органах влади, прискорення податкової реформи та спрощення податкових, ліцензійних, сертифікаційних, зовнішньоекономічних і митних процедур. Суттєвому поліпшенню умов інвестування в Україні сприяла б лібералізація ринку землі, спрощення процедур її викупу та оренди, а також запровадження застави землі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні