Единая государственная автоматизированная паспортная система Украины

бюро обласних УВС, які складаються з робочих станцій працівників довідкової служби адресного бюро і регіонального центру автоматизованої підготовки паспортів. На цьому рівні забезпечується:
 • інформаційне обслуговування запитів користувачів системи;
 • введення в базу даних оцифрованих фотозображень за допомогою сканера з фотографії або фотографування за допомогою цифрової відеокамери;
 • введення в базу даних за допомогою сканера оцифрованих особистих підписів;
 • автоматизоване внесення паспортних даних (текст, фотографія, особистий підпис) в паспорт або паспорт-картку методом комп’ютерного друку з подальшим ламінуванням;
 • контрольне зчитування надрукованого паспорта-картки або сторінки паспорта для виїзду за кордон;
 • облік використаних бланків паспортів;
 • взаємодія з іншими системами обліку громадян обласного рівня.

Державний рівень ЄДАПС — це автоматизована система рів­ня МВС, яка підтримує центральну базу даних про громадян, що проживають в Україні, а також бази даних спеціального призначення (оперативно-довідкові, пошукові та інші картотеки). На цьому рівні виконуються:

 • отримання даних про прибуття і вибуття громадян за формами адресних листків з АС паспортних відділень, їх автоматизована перевірка по спеціалізованих базах даних МВС і запис в центральну базу даних;
 • отримання заяв про видачу паспортів громадян України і пас­портів для виїзду за кордон з місцевого рівня, їх автоматизована перевірка по спеціалізованих базах даних МВС, передача даних в АС адресних бюро для автоматизованого оформлення паспортів;
 • отримання даних з нижніх рівнів про оформлені та видані громадянам паспорти і внесення їх в центральну базу даних (реєстрація видачі паспортів);
 • інформаційне обслуговування запитів користувачів системи;
 • ведення оперативно-довідкових і пошукових картотек у взаємодії зі спеціалізованими базами даних МВС України;
 • інформаційно-аналітична підтримка прийняття рішень стосовно широкого кола соціальних питань, пов’язаних зі структурою, міграцією та динамікою розвитку населення.

Через мережу віддалених терміналів користувачами системи на державному рівні, крім органів МВС, можуть бути також служ­би інших відомств (СБУ, МЗС, суду і прокуратур, Мінстата, Мінфіну та ін. ) за згодою МВС. Отже, місцевий рівень є основним для введення і первинного оброблення інформації. Особисті дані громадян заносяться до бази даних цього рівня і через регіональний рівень передаються в базу даних центрального рівня для оброблення та виготовлення паспортів (у майбутньому — і свідоцтв про народження)

Після одержання підтвердження дані автоматично фіксуються в базах даних усіх рівнів і стають доступними для використання в інших системах. Регіональний рівень забезпечує підтримку бази даних з обліковою інформацією про громадян, які проживають у відповід­ному регіоні. Завданням центрального рівня є ведення інтегрованої бази даних та управління всіма вузлами системи. У разі надходження запитів від суб’єктів нижчих рівнів стосовно окремої особи на центральному рівні проводиться верифікація отриманої інформації. За позитивних результатів перевірки відбувається запис (або модифікація) в базу даних центрального рівня, повідомлення про це автоматично передається на відповідні регіональний та місцевий рівні.

Реалізацію основних завдань центрального рівня покладено на головний центр паспортизації — ВАТ «Київське підприємство обчислювальної техніки і інформатики» (ВАТ «КП ОТІ»), яке на перших етапах створення ЄДАПС виконує функції головного обчислювального центру, а з розширенням системи буде реорганізоване у самостійний орган управління.

Функціонально ЄДАПС складається з окремих підсистем, які поступово впроваджуються на різних рівнях і мають взаємодіяти між собою.

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные