Единая государственная автоматизированная паспортная система Украины

Основні підсистеми ЄДАПС забезпечуватимуть:
  • підсистема ідентифікації особи — підготовку, введення, оброблення і зберігання, оперативний пошук і перевірку ідентифікаційної інформації;
  • підсистема обліку громадян — підготовку, введення, оброблення і зберігання облікової інформації; контроль за додержанням громадянами правил паспортної системи;
  • підсистема документування громадян — підготовку і формування інформації, необхідної для виготовлення/заповнення паспортів/документів, що посвідчують особу; автоматизований контроль проходження документів по всьому технологічному ланцюгу від замовлення до виготовлення і доставки документів замовникові;
  • підсистема запитів та аналізу даних — оперативний пошук і отримання облікової інформації про громадян у рамках повноважень користувачів; формування аналітичних і статистичних зведень для прийняття управлінських рішень і сприяння проведенню різноманітних державних і регіональних заходів;
  • підсистема взаємодії із зовнішніми системами — обмін інформацією і взаємодію з іншими загальнодержавними системами та авторизованими зовнішніми користувачами;
  • підсистема контролю доступу і захисту інформації — контроль функціонування програмно-апаратних засобів та управління роботою системи в цілому; контроль доступу і захист від несанкціонованого доступу; надійність, безпеку і цілісність інформації, що зберігатиметься в системі.

Центральною частиною ЄДАПС є потужний обчислювальний комплекс головного центру паспортизації, який каналами зв’язку з’єднується з підпорядкованими центрами регіонального рівня. Взаємодія на місцевому і на регіональному рівнях забезпечується за клієнт-серверною технологією з використанням потужних серверів та спеціалізованих АРМ.

Особливістю ЄДАПС є використання спеціалізованого техніч­ного забезпечення. Насамперед це пристрої, які забезпечують введення графічних даних (фотокарток і особистих підписів), а також друк даних і їх контрольне зчитування.

2. Інформаційне забезпечення ЄДАПС

Основними складовими інформаційного забезпечення ЄДАПС є уніфіковані первинні документи, передбачені законодавчими актами; система класифікації і кодування; проблемно орієнтована база даних; нормативно-довідкова інформація; технічна, нормативно-методична документація та інструкції.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 28. 01996 р. № 1182 «Питання паспортизації громадян» у рамках впровадження ЄДАПС передбачається виготовлення паспорта громадянина України у вигляді картки розміром 54,0 × 85,6 або 74,0 × × 105,0 мм. Паспорт-картка повинен мати такі самі елементи даних, як і паспорт громадянина України: Державний герб України, оцифровану фотографію власника і його персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, стать, місце і дата народження, ідентифікаційний номер, дата видачі і код органу, що його видав), особистий підпис, найменування установи, що видала картку, і підпис посадової особи. Також на паспорт-картку (на чіп) заносяться машинозчитувані дані (місце мешкання, відношення до військової служби, група крові, сімейний стан, дані про дітей та ін. )

У зоні розміщення ідентифікатора особи можуть бути розміщені інші дані біометричної ідентифікації або елементи захисту за умов, що вони не будуть затемнювати ідентифікатор особи.

Виготовлення/заповнення паспорта-картки здійснюється за спеціальними технологіями із застосуванням багатокольорового лазерного друку на попередньо задрукованому синтетичному матеріалі та термоламінації.

ЄДАПС — паспорт громадянина України

Паспортна система — комплекс заходів з обліку населення за місцем проживання та забезпечення видачі паспортів.

Положення про паспорт громадянина України затверджено постановою Верховної Ради України від 2. 01993 р. № 3423. Бланки паспортів виготовляються за єдиними зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України: у формі паспортної книжечки — 4. 06. 1994 р. № 353 та 30. 12. 1997 р. № 1489-74 (нова редакція); у формі паспортної картки

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные