Адміністрування в домена

надання адміністратором домену . UA третім особам послуг з адміністрування та технічного супроводу домену . UA.

Ці Правила визначають систему взаємовідносин і процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені . UA, є невід’ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену . UA з цього приводу, та конкретизують права та обов’язки сторін таких договорів.

Термін “особа” в межах цих Правил охоплює як фізичних, так і юридичних осіб.

Термін „Знак” в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, – його словесну частину, яка сама є об’єктом правової охорони.

Строки та умови делегування доменних імен визначаються на договірній основі.

В межах цих Правил домени за їх призначенням розподіляються на дві категорії:

Публічні, тобто такі, що адмініструються в інтересах певної спільноти.

Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.

Категорія домену визначається в момент делегування його доменного імені.

Домен

UA є публічним доменом.

Оскільки домен є адміністративно визначеною підмножиною ієрархічного простору доменних імен, правила домену нижчого рівня можуть лише конкретизувати та/або доповнювати певні положення правил публічного домену вищого рівня, але не можуть їм суперечити. Правила доменів, делегованих в домені . UA, встановлюються їх адміністраторами в момент делегування, за згодою адміністратора домену вищого рівня і не можуть суперечити цим Правилам.

Правила делегування доменних імен

Доменні імена в публічному домені можуть бути делеговані як публічні або як приватні згідно з правилами публічного домену попереднього рівня та рішенням його адміністратора.

В приватному домені делегування публічних доменних імен неможливе.

Доменне ім'я www в публічному домені зарезервоване за адміністратором цього публічного домену та має вказувати на веб-сайт, де опубліковані правила цього публічного домену та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.

Заявки на делегування будь-яких імен в публічному домені обробляються адміністратором в порядку їх надходження, якщо правилами конкретного публічного домену не встановлено іншого.

Правила публічного домену можуть встановлювати "період одночасності", тобто інтервал часу з моменту надходження першої заявки на доменне ім'я, протягом якого всі наступні заявки на це доменне ім'я вважаються такими, що надійшли одночасно з першою.

В домені . UA можуть бути делеговані публічні домени.

Доменне ім’я публічного домену має обиратись у такий спосіб, щоб його компонент другого рівня (до знака ". ", але не включаючи цей знак) мав розрізняльну здатність, та був представлений символами з числа літер латинського алфавіту, цифр та знака „-”. Компонент другого рівня доменного імені публічного домену має бути:

загальновживаним позначенням певного виду товарів, послуг чи явищ, або певного виду

1 2 3 4 5 6 7 8 9