Адміністрування в домена

імені, або

про відмову в делегуванні, або

про відкладення обробки заявки.

Про хід та результат обробки заявки адміністратор сповіщає адміністративну та технічних контактних осіб реєстратора електронним(и) листом(ами).

Надходження заявки на делегування доменного імені в публічному домені означає, що реєстрант сам, добровільно та на власний розсуд, ідентифікує себе членом тієї спільноти, в інтересах якої адмініструється цей публічний домен. Адміністратор публічного домену не має права судити про те, наскільки такі погляди реєстранта відповідають дійсності, крім випадків, коли правилами публічного домену встановлена необхідність документального підтвердження належності реєстранта до певної спільноти.

Адміністратор публічного домену приймає рішення про відмову в делегуванні доменного імені у випадках, якщо:

Синтаксис заявки або її зміст не відповідають вимогам цих Правил.

Доменне ім'я вже делеговано іншому реєстранту.

Доменне ім'я є синтаксично некоректним згідно з чинними стандартами Інтернет.

Заявка надійшла від особи, яка не є реєстратором

Реєстратор не може надати документальних підтверджень певних фактів стосовно реєстранта, коли правила публічного домену цього вимагають.

Адміністратор публічного домену приймає рішення про відкладення обробки заявки у випадках, якщо:

з приводу цієї заявки виник доменний спір – до моменту розв’язання доменного спору, визначеного у відповідності до цих Правил.

заявка на делегування ідентичного доменного імені, яка надійшла раніше, знаходиться в стані перевірки відповідності її правилам публічного домену – до завершення такої перевірки.

заявка на внесення змін до запису про доменне ім’я надійшла від реєстратора, який не обслуговує вказане доменне ім’я (наприклад, через бажання реєстранта укласти договір про обслуговування вказаного доменного імені з цим реєстратором), – до одержання адміністратором публічного домену підтвердження згоди попереднього реєстратора, який обслуговував вказане доменне ім’я, на внесення зазначених змін до запису про це доменне ім’я, але на строк не більший, ніж 5 (п’ять) календарних днів. У разі якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів, на які відкладена обробка заявки, попередній реєстратор, який обслуговував доменне ім’я, не відповість на запит адміністратора публічного домену ані згодою на внесення змін до запису про це доменне ім’я, ані запереченням проти таких дій, адміністратор публічного домену приймає рішення про внесення змін до запису про доменне ім’я.

Адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені виключно у таких випадках:

за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим реєстратору та (або) адміністратору відповідного публічного домену;

у разі розірвання відповідного договору реєстранта з реєстратором або закінчення строку дії такого договору, якщо такий договір передбачає відміну делегування;

у разі закінчення строку делегування;

за рішенням суду.

В разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені  та/або перешкоджають нормальному функціонуванню системи доменних імен в цілому, адміністратор заміняє усі записи класу IN для відповідного домену на записи  IN TXT, в яких пояснюється причина заміни. При цьому записи в реєстраційній базі

1 2 3 4 5 6 7 8 9