Адміністрування в домена

даних залишаються незмінними, а реєстратор та реєстрант повідомляються про зроблені зміни та чинники, що їх викликали. Записи класу IN відновлюються в триденний строк після виправлення технічних помилок та повідомлення про це адміністратора.

У випадках, передбачених пп. 0, 0, 0 цих Правил, адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені після призупинення делегування на строк не менший ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів, протягом якого реєстратору та реєстранту надається можливість поновити договір, подовжити строк делегування, виправити технічні помилки та ін.

Делегування публічного домену, який використовується, не може бути відмінене.

Адміністратор публічного домену вищого рівня приймає рішення про переделегування публічного домену іншому адміністратору виключно у таких випадках:

за власним бажанням адміністратора публічного домену, висловленим у письмовій формі;

у разі розірвання відповідної угоди адміністратора публічного домену з адміністратором домену . UA;

у разі неодноразових та повторюваних технічних помилок, які роблять неможливим використання доменного імені та/або перешкоджають нормальному функціонуванню публічного домену або системи доменних імен в цілому;

за рішенням суду, яке набрало законної сили.

Адміністратор публічного домену здійснює переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту виключно у таких випадках:

за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену;

за рішенням суду.

Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені.

Особливості адміністрування публічного домену . UA

Публічні домени другого рівня в домені

UA делегуються відповідно до п. 0 цих Правил.

Приватні доменні імена другого рівня в домені . UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ". ", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

В разі, якщо зазначений в п. 0 Знак містить словесну частину, яка не є об’єктом правової охорони, власнику прав на використання на території України такого Знака може бути делеговане приватне доменне ім’я другого рівня, яке за написанням співпадає з тією частиною Знака, яка є об’єктом правової охорони.

Написанням Знака в межах цих Правил вважається його представлення символами з числа: літер латинського алфавіту, арабських цифр і знака "-". В разі, якщо Знак містить символи інших алфавітів, окрім латинського, цифри інших систем числення та/або інші символи, написанням Знака вважається його транслітерація латиницею, здійснена згідно правил транслітерації того алфавіту, яким записано Знак.

В межах цих Правил, латинська транслітерація Знака, який містить символи кирилічного алфавіту, може, на власний вибір реєстранта, здійснюватися згідно:

транслітераційної таблиці „УЛ” („Українська Латиниця”), рекомендованої для української мови, затвердженої Держстандартом України 18 жовтня 1995 року 

або згідно чинного міждержавного транслітераційного стандарту ГОСТ 16876?71 (Ст. СЭВ 1362?78),

або згідно “Нормативної таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови”, затвердженої

1 2 3 4 5 6 7 8 9