Адміністрування в домена

рішенням №8 української комісії з питань правничої термінології, протокол №2 від 19 квітня 1996 р.

або згідно додаткової таблиці, опублікованої за адресою: http://www. ua/docs/addtable. html

Відображення в доменному імені спеціальних символів, які є частиною Знака, але не можуть входити до доменного імені згідно чинним технічним стандартам, рекомендується здійснювати одним з двох способів на власний розсуд реєстранта:

шляхом заміни спеціальних символів на їх символічні назви англійською мовою (наприклад, "&" - "and", "/" - "slash", ". " - "dot","@" - "at" та ін. ), які за бажанням реєстранта можуть також бути виділені знаками "-" з обох боків (наприклад, "&" - "?and-"). Символи “ “ (пробіл) та “_” (підкреслення) можуть бути замінені на символ “-“.

шляхом видалення спеціальних символів з представлення Знака у вигляді доменного імені, без їх заміни.

Відображення в доменному імені римських цифр, які є частиною Знака, може, за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену через відповідного реєстратора, здійснюватись шляхом їх чисельно еквівалентного представлення арабськими цифрами.

Делегування приватного доменного імені другого рівня відбувається виключно за умови надання реєстрантом через відповідного реєстратора адміністратору домену . UA таких документів:

для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака "

", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, який охороняється на території України відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – засвідченої центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації Знака та факт його правової охорони на території України;

для доменного імені, яке повністю, або його компонент другого рівня (до знака ". ", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, на який центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг – належним чином засвідченої копії такого свідоцтва;

в разі, якщо безпосередньо реєстрант приватного доменного імені другого рівня не є власником прав на використання Знака на території України – належним чином засвідченої копії договору про передачу власником Знака реєстранту доменного імені прав на використання цього Знака на території України, або ліцензійної угоди;

Строк перевірки заявки на делегування доменного імені другого рівня в домені . UA складає 14 (чотирнадцять) календарних днів, та включає в себе період одночасності, встановлений п. 0 цих Правил.

Період одночасності для заявок на делегування приватних доменних імен другого рівня в домені . UA складає 168 (сто шістдесят вісім) годин.

Строк делегування приватного доменного імені другого рівня в домені . UA не може перевищувати двох років або строку дії свідоцтва на Знак, згідно якого було делеговане це доменне ім’я, якщо такий строк дії свідоцтва спливає менш, ніж через два роки.

В разі закінчення строку дії свідоцтва на Знак, згідно якого було делеговане доменне ім’я, адміністратор домену . UA зобов’язаний призупинити делегування відповідного доменного імені згідно з п. 0 цих Правил. Реєстрант такого доменного

1 2 3 4 5 6 7 8 9