Адресные социальные помощи 2

Серед сімей з дітьми пільгами користується менше 20%.

Виявляється, що найбільш уразливі групи населення, які потребують безперечної додаткової допомоги від держави, становлять незначний відсоток серед населення, що має право на пільги. Так, члени багатодітних сімей та одинокі матері складають серед пільговиків менше одного відсотка. Натомість переважна частина пільговиків – це пенсіонери за віком. Сьогодні уряд країни стоїть перед необхідністю перегляду всієї системи пільг. Потрібно провести глибоку інституційну реформу всієї системи соціального захисту населення, щоб забезпечити такий розподіл ресурсів, при якому вони будуть надаватися бідним категоріям, а не поширюватимуться на забезпечені верстви населення.

Розглянемо загальний розподіл пільг по сім’ям – бідних та небідних. В Україні майже кожна друга сім’я має хоча б одну особу, яка має право на пільги. Найчастіше сім’я має право одноразово на дві пільги, таких сімей 29%. Наявність 1–3 пільг частіше спостерігається у бідних, а 4 та більше – у небідних сімей. Бідні сім’ї звичайно використовують лише одну пільгу, а небідні – дві або більше. Тобто багатьма видами пільг часто користуються ті, хто має квартиру, телефон, можливість отримання пільгових путівок, часто користується пасажирським транспортом тощо.

Неефективність системи пільг як інструменту соціальної політики стає ще більш очевидною, якщо розглянути користування пільгами як функцію зайнятості населення та соціально–економічного статусу. На перший погляд, статистичні дані підтверджують велике значення пільг для добробуту бідних категорій українського населення. Так, пільгами найчастіше користуються сім’ї, в складі яких немає працюючих. Із 100 сімей, у складі яких немає працюючих, пільгами в середньому користуються 89

Із збільшенням кількості працюючих спостерігається тенденція до зменшення користування пільгами. Для сімей з одним працюючим відповідний показник становить 54, а двома працюючими – 48, з трьома і більше працюючими – 43.

Очевидно, що сім’ї з принаймні одним працюючим більше економлять завдяки користуванню пільгами. Так, сім’ї, у складі яких немає працюючих, попри більшу кількість пільг у користуванні, щомісяця економлять майже у двічі менше коштів, ніж сім’ї, де є працюючі. Це підтверджує тезу, що пільги в сучасній системі соціального захисту в Україні лише незначною мірою спрямовані на підтримку найбільш нужденних верств населення.

Сім’ї пенсіонерів користуються пільгами інтенсивніше, ніж інші сім’ї, і відповідно вони більше економлять. Середня кількість пільг, що припадає на
100 сімей пенсіонерів, становить 96, тоді як по всіх сім’ях – 64. Однак насправді сім’ї пенсіонерів користуються переважно більш “дешевими” пільгами. Щомісячна сумарна вартість п’яти основних пільг у сім’ях пенсіонерів, які користуються пільгами, на 21% менше, ніж в інших сім’ях. Ці цифри знову свідчать про те, що сучасна система пільг не є ефективним засобом підтримки найбільш нужденних верств населення.

Введення інших економічних змінних допомагає виявити ефективність пільг як засобу підтримки малозабезпечених верств населення. Для порівняння візьмемо середній розмір витрат на душу населення. Вважається, що серед бідних сімей цей показник нижчий. Насправді ті, хто фактично користується хоча б однією з передбачених законодавством пільг, мають дещо нижчі витрати, ніж населення в цілому та ті, хто не користується пільгами. Це свідчить про те, що пільги допомагають бідним незначною мірою, більше, ніж заможним.

Треба відмітити ще таку особливість – не всі ті, хто має право на пільги, користуються

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы