Адресные социальные пособия

дітей одиноким матерям.

 Усі види державної допомоги сім’ям з дітьми призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника). Жінкам з числа військовослужбовців допомоги призначаються і виплачуються за місцем служби.

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

 Право на допомогу мають всі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування [10, ст. 3], а саме:

 - жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

 - жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше, ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

 - жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

 - аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

 - непрацюючі жінки.

 Підставою для призначення допомоги є виданий лікувально-профілактичним закладом листок тимчасової непрацездатності, заява матері та довідка:

 - з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

 - ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;

 - державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;

 - видана житлово-експлуатаційною конторою (сільською, селищною радою) за місцем проживання про те, що жінка не працює (не навчається, не служить).

 Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

 Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки, і виплачується за весь її період, незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів

Тривалість відпустки становить:

 - 70 календарних днів до пологів і 56 — після;

 - для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС — 180 днів (90 + 90);

 - для усиновителів, опікунів, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження — період з дня усиновлення чи встановлення опіки до закінчення післяпологової відпустки.

 Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами надається у розмірі 100 % середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги у зв’язку з безробіттям), але не менше 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць. Непрацюючим жінкам — 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Одноразова допомога при народженні дитини

 Ця допомога призначена для покриття разових потреб сім’ї в додаткових витратах.

 Допомога надається одному з батьків дитини, не застрахованому в системі загальнообов’язкового державного страхування [4, ст. 10].

 Вона призначається на підставі таких документів, поданих до органів праці та соціального захисту населення: заяви одного із батьків (усиновителя, опікуна); свідоцтва про народження дитини; копії трудових книжок обох батьків; довідки з місця служби, навчання заявника; довідки про склад сім’ї батьків. Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення або про встановлення опіки.

 У разі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы