Адресные социальные пособия

народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.

 Допомога призначається при народженні живої дитини, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня народження дитини.

 Одноразова допомога при народженні дитини виплачується у розмірі прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. В 2005 році розмір вказаної допомоги для незастрахованих становить 22,6 розміру прожиткового мінімуму [7, ст. 59].

 У разі, якщо один із батьків застрахований у системі загальнообовязкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.

Допомога на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 Право на допомогу має не застрахована в системі загальнообов’язкового державного страхування особа, яка здійснює фактичний догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, бабуся, дідусь або інший родич) [4, ст. 13].

 Для одержання допомоги подаються такі документи:

 - заява матері;

 - виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;

 - копія свідоцтва про народження дитини;

 - довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина; копія трудової книжки особи, що здійснює догляд за дитиною;

 - довідка з місця навчання;

 - непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю, довідку з державної служби зайнятості про те, що не виплачується допомога у зв’язку з безробіттям та довідку з ЖЕКу про те, що особа не працює;

 - довідка ліквідаційної комісії;

 - заява особи, яка здійснює фактичний догляд за дитиною,

а також довідка з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки на догляд за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено;

 - усиновителі та опікуни — копію рішення про усиновлення.

 Матерям, які мають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога призначається в повному розмірі

 Розмір допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею трьох років — прожитковий мінімум для дитини відповідного віку. На 2005 рік розмір допомоги складає 90 грн [7, ст. 59].

 У разі народження двох і більше дітей допомога призначається на кожну дитину.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

 Цей вид допомоги призначається опікунам чи піклувальникам дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків та з інших причин залишилися без батьківського піклування.

 Допомога призначається за умови, що середньомісячний розмір одержуваних на дитину аліментів, пенсії за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 Така допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом і середньомісячним розміром одержуваних на дитину виплат, але не менше 25 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

 Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома з опікуном чи піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

 Для одержання допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы