Адресные социальные пособия

органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 - заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги;

 - копія рішення про встановлення опіки чи піклування;

 - копія свідоцтві про народження дитини;

 - довідка про склад сім’ї;

 - довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

 Допомога призначається на шість місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідки про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

 Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

 Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, є:

 - звільнення від виконання обов’язків опікуна чи піклувальника;

 - працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

 - досягнення дитиною 18-річного віку.

Допомога на дітей одиноким матерям

 Відповідно до статті 181 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, які мають дітей віком до 16 (учнів — до 18) років.

 Право на вказану допомогу мають вдови та вдівці з дітьми, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

 Якщо одинока мати (вдова, вдівець) уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

 Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, вона не має

При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

 Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

 Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу.

 Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

 Якщо випускники навчальних закладів віком від 16 до 18 років не продовжують навчання, допомога призначається до 1 вересня.

 Якщо діти віком від 16 до 18 років навчаються, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки з місця навчання.

 Допомога надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям) призначається на кожну дитину.

 Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу праці та соціального захисту населення.

 Для одержання допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы