Адресные социальные пособия 1

style="font-size: Як показує світовий досвід, необхідно зміцнювати та розвивати систему соціальної допомоги, здатної надати підтримку у випадку бідності потенційно великій кількості нужденних, забезпечити необхідний адміністративний потенціал та заохочувати практичні заходи щодо адресного надання благ в інтересах стримування витрат. Однак зрозуміло, що все це може мати місце лише за умови відповідного рівня соціальних допомог.

3. Порядок виплати державної соціальної допомоги

Громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених Законами України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та іншими законами України, в залежності від того, чи є особа, яка претендує на таку державну допомогу, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та чи є її сім’я малозабезпеченою.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, також мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цими Законами, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.

Умови призначення і виплати окремих видів державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законами України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” та перелік документів, необхідних для її призначення, визначені у Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751, та Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13.

Так, одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (усиновителю, опікуну), як застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, так і не застрахованим.

Призначення і виплата такої допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем реєстрації або місцем проживання одного з батьків дитини, усиновителя, опікуна.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання такої особи за умови подання довідки про неодержання допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання.

Слід зазначити, що одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня народження дитини, а у разі усиновлення дитини - не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы