Адресные социальные пособия 1

захисту подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія свідоцтва про народження дитини та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

Жінка, яка постійно проживає (зареєстрована) на території України та народила дитину під час тимчасового перебування за її межами, подає легалізовані в установленому порядку документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини;

3) копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів про встановлення опіки - для усиновителів та опікунів.

Крім того, особами не застрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подаються:

1) копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);

2) довідка з місця служби (навчання) заявника;

3) довідка про склад сім’ї батьків (усиновителя, опікуна).

Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не були застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Одноразова допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” у 2007 році одноразова допомога при народженні дитини здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і виплачується у розмірі - 8500 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами.

Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має як застрахована, так і не застрахована особа (один із батьків дитини, усиновитель, баба, дід, інший родич або опікун), яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Така допомога виплачується застрахованій особі щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення, але не пізніше ніж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно. Для не застрахованих - з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Для отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до органу праці та соціального захисту населення подається, для не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

1) заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;

5) копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;

6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;

7) непрацюючі особи подають довідку, видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що вони не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, а у разі перебування на обліку в центрі зайнятості - довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы