Активы предприятия, их кругооборот и оборот

зменшити час обороту основного капіталу, відповідно підвищити його віддачу і на цій основі компенсувати втрати від його недоамортизації.

Перенесена за рік в результаті амортизації вартість основного капіталу, яка повертається на підприємство після реалізації продукту, складає амортизаційні відрахування. Ці відрахування накопичуються у амортизаційному фонді підприємства і використовуються для заміни основного капіталу після його повного зношування, а також для його капітального ремонту.

Процес амортизації капіталу, визначення розміру амортизаційних відрахуваннь і утворення амортизаційного фонду відображено в таблиці 2.

Таблиця 2. Процес амортизації і утворення амортизаційного фонду (гіпотетичний приклад, у тис. грн. )

Період використання основного капіталу

Вартість основного капіталу

Річна амортизація

Амортизаційний фонд

До початку виробництва

300

-

-

В кінці 1-го року

270

30

30

 - 2-го року

240

30

60

 - 3-го року

210

30

90

 - 4-го року

180

30

120

 - 5-го року

150

30

150

 - 6-го року

120

30

180

 - 7-го року

90

30

210

 - 8-го року

60

30

240

 - 9-го року

30

30

270

 - 10-го року

-

30

300

 Із таблиці видно, що з року в рік зменшується залишкова вартість основного капіталу (на суму річної амортизації) і за 10 років він повністю амортизувався, тобто його першопочаткова вартість була повністю перенесена на виготовлений продукт

Після цього засобів амортизаційного фонду стало достатньо, щоб придбати нові машини і устаткування та розпочати їх експлуатацію.

Співвідношення річної суми амортизації і початкової вартості основного капіталу називають нормою амортизації: 

Амортизаційні відрахування включаються у вартість продукту і повертаються на підприємство після його реалізації. При цьому, чим більше продукції вироблено на одиницю основного капіталу, тим швидше він зношується. Процес амортизації постійно зменшує залишкову вартість основного капіталу, сума якого утворює балансову вар­тість основного капіталу підприємства.

Враховуючи те, що амортизаційні відрахування внаслідок їх включення в ціну товару впливають на величину прибутку і, відповідно, на розмір сплачуваних підприємством податків, норми амортизації диференціюються в залежності від виду основного капіталу і нормативних термінів його експлуатації та встановлюються державою централізовано. Вони є обов’язковими для використання усіма підприємствами, незалежно від форм власності.

Норма амортизації показує, яка частина основного капіталу має заміщуватись щорічно. Якщо норма амортизації занижена, то це сповільнює відтворення (реновацію) основного капіталу і, відповідно, оновлення виробничого апарату підприємства. Завищення норм амортизації зумовлює необгрунтоване зростання витрат виробництва, що занижує розмір

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные