Аллотропические модификации 4 группы главной подгруппы (кислород, сера, телур, селен, полоний)

розчин із масовою часткою сульфатної кислоти 98,3 %:

 

4) Обвуглює органічні речовини — цукор, папір, дерево.

5) Як сильна нелетка кислота витісняє інші кислоти з їхніх сухих солей:

 

Реактивом для виявлення сульфат-іонів є розчини, що містять йони Барію:

 

Барій сульфат, що утворюється,— білий порошкоподібний осад, нерозчинний у воді й кислотах.

Застосування сульфатної кислоти. Сульфатна кислота використовується у виробництві неорганічних кислот, лугів, солей, мінеральних добрив, вибухових речовин, штучних волокон, барвників, пластмас і багатьох інших речовин. Найбільша кількість її витрачається для одержання фосфатних і нітратних добрив. Сульфатну кислоту використовують для одержання інших кислот — хлоридної, флуороводневої, фосфатної, оцтової. Вона застосовується для очищення нафтопродуктів. ?

 


3. Телур

Телур - хімічний елемент із атомним номером 52, сріблясто-білий металоїд, схожий на олово, як елемент 16-ої групи за хімічними властивостями близький до селену та сульфуру. Використовується зазвичай у сплавах і напівпровідниковій промисловості.

Вперше був знайдений в 1782 році в золотоносних рудах Трансільванії (Румунія) гірським інспектором Францом Йозефом Мюллером (згодом барон фон Райхенштайн), на території Австро-Угорщини. У 1798 році Мартін Генріх Клапрот виділив телур і визначив його найважливіші властивості.

У 1814 році символ «Те» запропонований 

org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81">Берцеліусом.

Від латинського лат.  tellus, родовий відмінок лат.  telluris - Земля.

Основне джерело телуру- відходи електролітичного рафінування міді і свинцю. Відходи випалюють, телур залишається в золі, яку промивають соляною кислотою. З отриманого солянокислого розчину телур виділяють, пропускаючи через нього сірчистий газ SO2.

Для розділення селену і телуру додають сірчану кислоту. При цьому випадає діоксид телуру ТеО2, а H2SeO3залишається в розчині. З оксиду ТеО2 телур відновлюють вугіллям.

Для очищення телуру від сірки і селену використовують його здатність під дією відновлювача (Al) у лужному середовищі переходити в розчинний дителурид динатрію Na2Te2:

6Te + 2Al + 8NaOH = 3Na2Te2 + 2Na[Al(OH)4].

Для осадження телуру, через розчин пропускають кисень або повітря:

2Na2Te2 + 2H2O + O2 = 4Te + 4NaOH.

 


4. Полоній

Полоній (лат. Polonium; позначається символом Po) - хімічний елемент з атомним номером 84 в періодичній системі, радіоактивний напівметал сріблясто-білого кольору.  Не має стабільних ізотопів.

Елемент відкритий в 1898 році подружжям П'єром Кюрі і Марією Склодовської-Кюрі в смоляний обманці - урановойруде.  Елемент був названий на честь батьківщини Марії Склодовської-Кюрі - Польщі (лат. Polonia).

У 1902 році німецький вчений Вільгельм Марквальд, відкрив новий елемент.  Він назвав його Радіотеллур.  Кюрі, прочитавши замітку про відкриття, повідомила, що це елемент полоній, відкритий ними 4-ма роками раніше.  Марквальд не погодився з такою оцінкою, заявивши, що полоній і радіотеллур різні елементи.  Після ряду експериментів з елементом, подружжя Кюрі довели, що полоній і радіотеллур володіють одним і тим же періодом напіврозпаду.  Марквальд був змушений відступити.

Перший зразок полонія, що містить 0,1 мг цього елемента, був виділений в 1910 р.

Радіонукліди полонію входять до складу природних радіоактивних рядів:

210Po (Т1 / 2 = 138,376 діб), 218Po (Т1 / 2 = 3,10 хв) і 214Po (Т1 / 2 = 1,643 × 10-4 с) - в ряд 238U;

216Po (Т1 / 2 = 0,145 с) і 212Po (Т1 / 2 = 2,99 × 10-7 с) - в ряд Th;

215Po (Т1 / 2 = 1,781 × 10-3 с) і 211Po (Т1 / 2 = 0,516 с) - в ряд 235U.

Тому полоній завжди присутня в уранових і торієвих мінералах. Рівноважний зміст полонію в земній корі 2 × 10-14%

1 2 3 4 5

Похожие работы