Амины жирного ряда

+ CH 3 J ® C 6 H 5 NH - CH 3 + CH 3 J ® C 6 H 5 N - (CH 3) 2

Алкілування ведуть спиртами або хлоралканамі, в якості каталізаторів використовують солі одновалентної міді у вигляді аміачних комплексів. Важливо, що процес N - алкілування є послідовно-паралельним, обумовлений тим, що утворився амін, в свою чергу, здатний реагувати з алкілуючою агентом. Склад продуктів залежить від співвідношення реагентів.

2. Ацилювання ароматичних амінів.

При дії ацилюється агентів (кислоти, ангідриди, хлорангідриди) водневі атоми аміногрупи заміщуються на ацильниє залишки.

C 6 H 5 NH 2 + (CH 3 CO) 2 O ® C 6 H 5 NHCO-CH 3 + CH 3 COOH

C 6 H 5 NH 2 + CH 3 COOH ® C 6 H 5 NH 2 × HOCOCH 3 ® C 6 H 5 NHCO-CH 3 + H 2 O

Ацильниє похідні не володіють основними властивостями. Вони володіють стійкістю до окислювача і тому використовуються в якості проміжних речовин в реакціях амінів у присутності окислювачів (наприклад, нітрування).

3. Синтез азометинів (основ Шиффа).

При слабкому нагріванні ароматичних первинних амінів з ароматичними альдегідами легко утворюються так звані основи Шиффа або азометин:

C 6 H 5 NH 2 + C 6 H 5 COH ® C 6 H 5 N = CH-C 6 H 5 + H 2 O

Під дією розбавлених кислот основи Шиффа гідролізуються до альдегіду і аміну

4. Реакції амінів з азотистою кислотою.

Азотистая кислота HONO нестійка, але її водний розчин можна отримати, розчинивши нітрит натрію, при охолодженні в розведеною кислоті, наприклад, соляної.

Первинні аліфатичні аміни реагують з холодним водним розчином азотної кислоти з утворенням алкілдіазоніевих солей, при розкладанні яких утворюється суміш різноманітних продуктів:

CH 3 CH 2 CH 2-NH 2 + HONO ® [CH 3 CH 2 CH 2 N 2 +] ® [CH 3 CH 2 CH 2 +] + H 2 O ® CH 3 CH 2 CH 2-OH + CH 3 CH (OH) CH 3 + CH 3 CH = CH 2+ (CH 2) 3

Вторинні аліфатичні аміни реагують з азотистою кислотою з утворенням N-нітрозоамінов жовтого кольору. Ці сполуки, аміди азотистої кислоти, є дуже слабкими підставами.

(CH 3) 2 NH + [HONO] ® (CH 3) 2 N - N = O

N-нітрозодіметіламін (канцероген!)

При взаємодії третинних алкіламінів з азотистою кислотою утворюються складні суміші.

Найважливіші представники ароматичних амінів

Анілін вперше був отриманий в результаті перегонки індиго з вапном (1826г. ). У 1842 р . його отримав Зінін відновленням нітробензолу. У незначних кількостях міститься в кам'яновугільній смолі. У промисловості отримують з нітробензолу каталітичним гідруванням з мідним каталізатором в газовій фазі. Анілін у великих кількостях йде на отримання барвників,

1 2 3 4 5 6