Анализ состояния изучения проблемы творчества

внутрішніми прагненнями людини.

  Кожен із зазначених підходів послугував подальшому вивченню феномену творчості та сприяв розробленню основних концепцій творчості сучасними дослідниками, що й буде предметом дослідження в наступній главі цієї роботи.

1 2 3 4 5 6